Commissie Eredienst

Graag willen we ons aan u en jou voorstellen.

De eredienst:

In alle kerken komen op zondag mensen samen om God te ontmoeten te zingen, te bidden, naar elkaar te luisteren en om te horen van het bevrijdende verhaal van God met ons. Zo ook in De Open Hof.  

Niet alleen op zondag maar ook door de weeks vinden vieringen plaats rond trouw en rouw, rond leven en beleven.

De volgorde van een kerkdienst noemen wij de liturgie. In de kerk komen wij iedere zondag samen, om God en elkaar te ontmoeten. Wij noemen dit een eredienst, een dienst tot eer van God.

Tijdens de eredienst worden de liederen en Bijbelteksten op een groot scherm geprojecteerd. Iedereen kan zo meezingen en meelezen. Wij zingen hoofdzakelijk uit het Nieuwe Liedboek van 2013. De begeleiding van de gemeentezang vindt in principe plaats door orgelspel.  

Wat doet de commissie eredienst:

De commissie eredienst geeft advies aan de kerkenraad over de vorm en de inhoud van de wekelijkse eredienst, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek. We hebben ook contact met de bloemschikgroep, de kindernevendienst, het beamerteam, de organisten en de welkomgroep. Zo’n 6x per seizoen vergaderen we.

De geschiedenis leert ons dat liturgie nooit een statisch geheel geweest. We roepen gemeenteleden dan ook op met een vernieuwend idee aangaande de eredienst te komen of misschien zelfs met een ándere vorm van vieren. We horen het graag en we zullen proberen de kerkenraad zo goed mogelijk te adviseren. Ook weten we dat er veel muzikaal talent schuilt onder de gemeenteleden. Wat zou het mooi zijn als we daar allemaal eens van mogen genieten tijdens een kerkdienst.

Als u meer informatie wilt hebben of als u graag wilt mee denken en doen, dan nodigen we u van harte uit om met ons contact op te nemen. U kunt uw vragen ook mailen naar liturgie@deopenhof-hia.nl

Een hartelijke groet van:

  • Leny Stehouwer
  • Sietze Buist
  • Joop Alblas, voorzitter, liturgie@deopenhof-hia.nl.