Lied van de maand

Vanaf oktober 2013 is het zogenaamde ‘lied van de maand’ ingevoerd. Om de 3 à 4 weken werd er een nieuw lied aan de gemeente gepresenteerd. Dit lied werd ook uitvoerig besproken in de kerkbode.

Zolang de coronamaatregelen van kracht zijn kan geen aandacht worden besteed aan het ‘lied van de maand’

Om de gemeente vertrouwd te laten raken met het lied van de maand, werd eind september 2013 een projectkoor in het leven geroepen.

Het lied van de maand zingt dit koor op de zondag voor de dienst, hierna zingt de gemeente dit lied. De zondagen hierna speelt de organist dit lied voor, waarna het weer door de gemeente gezongen wordt. Na 2 à 3 zondagen heeft de gemeente het lied zich goed eigen gemaakt en wordt het lied tijdens de dienst gezongen.

LIED VAN DE MAAND

In onderstaande lijst vindt u de liederen die aangeleerd zijn in De Open Hof.
8b        Zie de zon, zie de maan
67a      Heel de aarde jubelt en juicht
150a    Geprezen zij God
156      Ik heb verstaan, Heer wat gij hebt gezegd
217      De dag gaat open voor het woord des Heren
274      Wij komen hier ter ere van uw naam
288      Goede morgen, welkom allemaal
290      Licht van Pasen (canon)
311      Wij kiezen voor de vrijheid
323      Hoor, maar ik kan niet horen
342      In God de Vader op zijn troon
343      Geloofd zij God die heel de wereld tot leven wekt
388      Voor ieder van ons een plaats aan de tafel
391      Hij ging van stad tot stad
392      Wie kent de eenvoud van het breken
416      Ga met God en Hij zal met je zijn
443      De engel Gabriël komt aangesneld
453      Wachters van de tijd
460      De nacht loopt ten einde
461      Wij wachten op de Koning
491      Kind ons geboren
495      Toen midden in de wintertijd
497      Maria ging op reis
502      Wij zingen door de tranen heen
504      Een engel heeft de toon gezet
515      Een kind geboren te Bethlehem
521      Hij komt niet uit de grote stad
530      De Geest des Heren is op hem
537      Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft
539      Jezus diep in de woestijn
540      Het waren tien geboden
543      Gij zijt in glans verschenen
545      Christus staat in majesteit
553      Stap voor stap gaat door Jeruzalem
560      Hij ging de weg zo eenzaam
608      De steppe zal bloeien
611      Wij zullen leven, God zij dank
625      Groen ontluikt de aarde
679      Geweldige, gedreven wind
691      De Geest van God waait als de wind
695      Heer, raak mij aan met uw adem
706      Dans mee met Vader, Zoon en Geest
712      Het jaar neigt zich tot stille groet
719      Loof God voor de vruchten van boomgaard en land
725      Gij boden rond Gods troon
729      Zij gaan op naar de stad van de vrede
735      Gij, die de mens geschapen hebt
822      Wij trekken maar verder
836      O Heer die onze Vader zijt
839      Ik danste die morgen toen de schepping begon
848      Al wat een mens te kennen zoekt
880      Het leven op aarde is vreugde en rijkdom
887      Wees stil en weet: Ik ben uw God
920      Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewild
928      Hoe ik ook ben
936      Luister naar de wind
939      Op U alleen, mijn licht, mijn kracht
952      Waar zou het zijn, dat land van licht
973      Om voor elkaar te zijn uw oog en oor
974      Maak ons uw liefde, God
975      Jezus roept hier mensen samen
982      In de bloembol is de krokus
997      -en vele duizenden, ontheemd, gevlucht uit eigen land
998      Je hebt je vrienden toen bijeengeroepen
1000    Wij zagen hoe het spoor van God
1001    De wijze woorden en het groot vertoon
1003    Stil is de straat (Komt er God een nieuwe morgen)
1006    Onze Vader in de hemel
1013    Als alle mensen vogels dromen
1014    Geef vrede door van hand tot hand

E-mail: liedvandemaand@gmail.com