Aan tafel!

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel. Dit lied 388 is me in de afgelopen periode dierbaar geworden. Omdat het iets laat zien van Gods gastvrijheid, van een tafel met plaats voor wie er ook maar aan wil schuiven. We maakten een mooie start met het nieuwe seizoen. Wat was het heerlijk, met ruim 60 mensen aan die lange tafel te zitten. Het leek wel op het beeld dat Jesaja ons schetst, over al die mensen die samen komen rondom de maaltijd. Ik werd er heel erg blij van. Wat goed om op deze wijze te delen in elkaars verhalen en elkaars leven. Dank aan alle lieve vrijwilligers die deze dag mogelijk maakten!

Met een kleinere groep hadden we een gesprek over de maaltijd in de bijbel. Daarbij kon natuurlijk het vieren van de gedachtenismaaltijd niet uitblijven. Dat bleek niet voor iedereen een feestelijke aangelegenheid te zijn. De oude woorden zijn dan misschien heel vertrouwd, maar schuren ook. Ik hoop van harte dat een ieder zich uitgenodigd voelt om aan te schuiven bij die maaltijd.

Zoals onze zoon als kleine jongen eenvoudig de kern wist te raken bij ons gesprek thuis over de tafelviering. Hij keek me wat bedachtzaam aan en meldde dat hij het wel begreep. Het is net zo iets als wanneer mensen bij ons komen eten. Dat vind ik heel gezellig. In de kerk eten we samen, omdat we bij elkaar en bij God horen, voegde hij er nog aan toe. Ik dacht, jij kunt meevieren, want je begrijpt precies waar het over gaat, de viering van de tafel is de viering van de gemeenschap met God en met elkaar. We worden door de Eeuwige zelf aan tafel uitgenodigd. Daarom is het een vreugdevol gebeuren, als een soort voorproeverij van Gods koninkrijk, waar alle mensen een plaats aan de tafel krijgen. Ik hoop het in het komend seizoen zo met elkaar te vieren: in dankbare vreugde dat we bij elkaar en bij God horen.

Ds. Antoinette van der Wel (dsavdwel@deopenhof-hia.nl en telefoon 06-10812631)


Kerst in stappen: 10 december a.s.

Voor Ambachters is deze activiteit een begrip. Op 10 december kan er weer gewandeld worden door het dorp en ontmoeten we de hoofdrolspelers uit het kerstverhaal. Dit kerst in stappen wordt door verschillende kerken in Hendrik-Ido-Ambacht georganiseerd en brengt veel mensen op de been. Uiteraard vraagt dit ook een hele organisatie. We zoeken nog vrijwilligers voor allerlei klussen en klusjes op deze dag en in de voorbereiding. Zin om mee te helpen?

Op maandag 26 september houden we om 20.00 uur een informatie avond in het Hervormd Jeugdcentrum voor iedereen die (misschien) vrijwilliger wil zijn. Opgeven kan bij kerstinstappen@outlook.com of bij Jantine van Rijckevorsel (jantines99@gmail.com).

Op startzondag zijn er folders met informatie.

 

Ds. Antoinette van der Wel (dsavdwel@deopenhof-hia.nl en telefoon 06-10 81 26 31)


Loslaten is vertrouwen

‘… loslaten is dus vertrouwen dat God ons niet loslaat. Het begint met beseffen dat wij geen controle over ons leven hebben.’

Hebreeën 13: 5

Een vakantiefoto uit 1993, genomen aan de kust van Bretagne. De kinderen en ik kijken uit over de zee, de zee die, zo las ik laatst, ‘wel groot genoeg lijkt om alles te bevatten wat iedereen ooit zou kunnen voelen.’ De foto verraadt in welke fase de kinderen hier zijn en typeert ook wel hun persoonlijkheid als ik erover nadenk. De oudste is een echte oudste, een doorzetter die op eigen benen staat, maar wel in de buurt blijft. De middelste houdt van geborgenheid en is sterk genoeg om mijn hand te willen vasthouden én zijn kuifje dat met gel in model was gebracht:) De jongste, een jaar of drie op de foto, is heel dichtbij. Ze genoot van alle aandacht in het gezin, maar liet van zich horen als ze het welletjes vond.

Drie prachtige mensen die ons werden toevertrouwd. Drie mensen die respectvol, ieder op hun eigen manier, omgaan met het grootste geschenk dat zij ooit kregen: het leven. Drie mensen om los te laten, in het vertrouwen dat God ons niet loslaat.

Tineke Vroegindeweij


Brillen voor Roemenië en Moldavië

Bij mijn vorige stukje over brillen voor Roemenië en Moldavië stond een foto van een Roemeense mevrouw die een bril uit Nederland op had. Deze keer wil ik graag nog een tweetal foto’s laten zien. Op de ene foto helpt een vrijwilligster met het uitzoeken van een geschikte bril. Op de andere foto is een meneer met zijn nieuwe bril in de weer. Het lijkt erop dat hij met zijn zakdoek de glazen aan het poetsen is, maar wat mij vooral opviel is de doos die naast hem staat. Ik denk dat in de doos alle brillen zaten waaruit gekozen kon worden. Die doos is dan de mobiele optiekwinkel in die landen; je kunt het je toch bijna niet voorstellen! Wat mooi dat wij dan op een betrekkelijk eenvoudige manier de voorraad van hun optiek weer kunnen aanvullen.

Het juiste aantal weet ik niet, maar er zijn inmiddels ruim meer dan honderd brillen ingeleverd. En we gaan gewoon door.

Janie Bakker


Krant op tafel – iedere derde woensdag van de maand

Vanaf woensdagmorgen 21 september om 10.00 uur (en vervolgens elke derde woensdag van de maand) komen we weer bij elkaar om het nieuws te bespreken. Naast het actuele nieuws komen ook vele meningen ter sprake over veel facetten van de samenleving. Een ieder van jong tot oud is van harte welkom.
Hoe meer zielen hoe meer stof tot nadenken.

Sjaak Los,


Open huis De Hofkamer: 14 oktober a.s.

Wat was het weer een gezellig Open Huis in de Hofkamer 9 september jl.

Deze tweede vrijdag van de maand werd zeer goed bezocht. Bij de koffie/thee of een glaasje werd er veel gepraat, gelachen en werden er ook spelletjes gedaan zoals rummikub en scrabble.

Ook de wat ouderen wisten deze middag te waarderen en zo ontstonden er boeiende gesprekken!

Noteer vast in uw agenda de volgende Open Huis op 14 oktober!

Tot dan.

Teus en Gonda van Herk

 


Stilte

Deze zomer ging een lang gekoesterde wens in vervulling en reisden we als gezin naar IJsland. De reisgidsen lagen al jaren op de boekenplank en wat waren we blij dat het dit jaar dan eindelijk ging gebeuren. Het werd een prachtige reis, met overweldigende vergezichten, indrukwekkende watervallen en voor ons vreemde natuurverschijnselen. Een van de dingen die ons opviel was de stilte die daar letterlijk hoorbaar was. Weinig verkeer, geen treinen en alleen de geluiden van de natuur. De korte nachten die wel heel donker waren door het gebrek aan lichtvervuiling. Wat heb ik genoten van de stilte, de plaatsen waar we offline waren en de indrukwekkende natuur.

Bij stilte moet ik altijd aan het verhaal van Elia denken, die zo graag de Eeuwige wil zien. Hij blijkt niet in alle heftige natuurverschijnselen zichtbaar te worden, maar juist in het zachte suizen van de stilte. Ik kon het me deze zomer opeens voorstellen, hoe in de stilte ruimte komt voor de ontmoeting, hoe als het geraas om je heen verstomt er een leegte komt, ruimte voor rust en ontmoeting.

Nu weer terug in de drukte van alledag, probeer ik die stilte nog vast te houden, hoop ik dat wij met elkaar rustpunten zullen vinden in de hectiek van het leven, plaatsen van ontmoeting.

Ds. Antoinette van der Wel (dsavdwel@deopenhof-hia.nl en telefoon 06-10 81 26 31)


Bijbelkring vrijdag 16 september a.s.

Na een lange warme zomer komt de Bijbelkring weer bij elkaar op vrijdag 16 september om 11.00 uur. We gaan met elkaar nadenken over het begrip ‘verzoening’. We lezen daartoe Romeinen 3, 21-31. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Ds. Antoinette van der Wel (dsavdwel@deopenhof-hia.nl en telefoon 06-10 81 26 31)


Gesprekskring voor de tussengeneratie: 20 september a.s.

We willen graag een begin maken met een laagdrempelige gespreksgroep voor de tussengeneratie. Elke 4 tot 6 weken komen we bij elkaar. De deelnemers worden uitgenodigd met onderwerpen te komen en ook ik zal regelmatig een onderwerp aandragen.

Velen van de tussengeneratie bewaren goede herinneringen aan de gesprekken ooit gevoerd op de GJV.  Die goede herinneringen willen we verrijken met nieuwe ervaringen.

Nieuwsgierig geworden? Kom langs op dinsdag 20 september om 20.00 uur in De Hofkamer van De Open Hof.

Kun je die dag er niet zijn, maar wil je wel meedoen, laat dat dan even weten bij mij.

Ds. Antoinette van der Wel (dsavdwel@deopenhof-hia.nl en telefoon 06-10 81 26 31)


Vrouwencontactgroep komt weer bij elkaar

Op 7 september is de eerste vergadering van de vrouwencontactgroep. We beginnen de middag om 14.30 uur. Het onderwerp wordt verzorgd door Ellie van Es en komt uit Open Deur, zomer 2022: ‘Een veilig nest’.

Je hebt een plek nodig om te kunnen verblijven, een plek waar je thuis bent: een veilig nest. Dat geldt voor ieder mens. Maar wat als je nergens thuis bent of als je niet durft uit te vliegen? De notulen en de traktatie worden verzorgd door Joke Lemson.

 

Iedereen is van harte welkom om deze middag bij te wonen.