Open huis De Hofkamer: 10 maart a.s. – 15.00 uur

Het was een gezellige en drukke bijeenkomst in De Hofkamer afgelopen vrijdag. Elkaar ontmoeten in een ontspannen sfeer spreekt velen aan.

Vrijdag 10 maart is er weer vanaf 15 uur Open Huis. Kom gerust eens langs.

Het jaarthema is ‘Aan tafel’. We hebben dan ook het plan om op 10 maart met elkaar aan tafel te gaan. Mahmoud komt oorspronkelijk uit Syrië en woont met zijn gezin al enkele jaren in Nederland. Zijn passie is bakken en koken. Mahmoud zal voor ons een maaltijd bereiden.

Heel bijzonder natuurlijk, zeker gezien de omstandigheden in zijn land.

Daarom willen wij daar ook aandacht aan geven: de kosten voor de maaltijd zijn 5 euro maar je kunt vrijblijvend een extra bijdrage geven die we doneren voor de slachtoffers van de aardbeving.

Wil je ook mee eten laat het dan even weten. Opgeven kan tot uiterlijk 3 maart via email: riakool@xs4all.nl of 06 10616343 bij Ellie van Es.

Voor de kerk zijn enkele bomen gerooid. Er wordt op 10 maart een nieuwe boom gepland. Je kunt dit feestelijke moment meemaken tijdens de bijeenkomst van het Open Huis. Wij nodigen je dan ook van harte uit om te komen!

Alles op een rijtje:

Vanaf 15.00 Open Huis

15.30 boom planten

17.30 maaltijd

19.30 einde

Namens het Open Huis-team, Jan en Ellie, Hans en Ria

 


Workshop Japanse vegetarische sushi/maaltijd: vrijdag 17 maart a.s.

Op vrijdag 17 maart komt Ans Withaar een workshop Japanse vegetarische sushi/maaltijd geven. Veel mensen proberen minder vlees te eten. Maar hoe maak je dan een lekkere maaltijd? Ans leert ons vegetarisch te koken en wel Japans. Het is de bedoeling met elkaar een driegangenmenu te bereiden. Samen koken en daarna met elkaar eten.

Plaats van samenkomst is De Ambachtkamer en De Hofkamer. Ans geeft 2 workshops en per groep kunnen er 10 mensen meedoen.

  • Groep 1 van 15 uur tot 17.30 uur.
  • Groep 2 van 18 uur tot 20.30 uur.

Richtprijs is 12 euro pp. Is dit bedrag voor jou bezwaarlijk, neem dan contact op via onderstaand e-mailadres.

Zin om mee te doen? Geef je dan op! Mail naar Riakool@xs4all.nl of schrijf je naam op de lijst in de hal van de kerk. Aanmelden kan tot 10 maart.

 

Werkgroep Groene kerk: Ria Kool: riakool@xs4all.nl Anja van der Weijde: anjavanderweijde@gmail.com


Vrijdagavond 10 maart a.s. 20.00 uur – benefietconcert t.b.v. aardbevingsslachtoffers in Turkije en Syrië

Gezien de enorme omvang van de aardbeving in Turkije en Syrië, voelen wij als koren de behoefte om, met uw hulp, geld in te zamelen voor de slachtoffers van deze ramp.

We kunnen hiervoor geen betere manier bedenken dan door het organiseren van een mooie concertavond. Tijdens deze avond, vol met koorzang en instrumentale intermezzo’s, wordt een collecte gehouden. Zo kunt u uw vrijwillige bijdrage leveren aan dit goede en noodzakelijke doel.

We nodigen iedereen, die van een mooie concertavond wil genieten en een financiële bijdrage wil leveren, van harte uit om dit gratis toegankelijke concert bij te wonen.

Dit concert wordt georganiseerd door: Chr. Mannenkoor Excelsior, Vocaal Ensemble Embrace, Gospelkoor Jesslyn, Gemengd Koor Nova Voce en Selectiekoor Jounique.

Instrumentale medewerking wordt verleend door: Severin van Dijk, dwarsfluit, Laurence Fierens, piano en Edwin Vooijs, orgel.

De algehele leiding is in handen van Ilona van Grondelle – de Kievit. Het openingswoord wordt gesproken door ds. Antoinette van der Wel. Door alle muzikaal medewerkenden en de organisatie wordt belangeloos aan dit concert meegewerkt.

Het concert vindt plaats op vrijdagavond 10 maart in De Open Hof, Schildmanstraat 72a in Hendrik Ido Ambacht. De aanvang is 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur. Bij binnenkomst is er gelegenheid om koffie of thee te drinken. De opbrengst van de consumpties wordt eveneens ter beschikking gesteld aan dit doel. Voor verdere informatie:

Teus van Herk 06-30 83 83 64

 


Oproep vrijwilligers geestelijke verzorging Sophiastaete

De verzorging en vrijwilligers van De Blije Borgh , locatie Sophiastaete , zijn op zoek naar vrijwilligers die één keer in de twee/drie maanden een uurtje de geestelijke verzorging van de bewoners willen verzorgen. Een heel eenvoudig klein Bijbelverhaal en wat oude en bekende psalmen en/of liederen van Johannes de Heer zingen.

Het bewoners zijn allemaal dementerend en zitten in een gesloten afdeling.

De welzijnsactiviteiten zijn door bezuiniging ingekort en er is nu voor de bewoners maar één keer per veertien dagen een uurtje geestelijke verzorging. En bij ziekte of vakantie van de geestelijk verzorgster is dat zelfs helemaal niets.

Voor aanmelden of informatie kunt u contact opnemen met Corrie Stehouwer-Visser van Sophiastaete (corrievisser@hotmail.com).


Vrouwencontact 90 Jaar!!!

Een vereniging van het eerste uur. Eerder opgericht dan de landelijke Gereformeerde Vrouwenbond.

Eén van de oprichters was Truus Molendijk, lerares in Hendrik-Ido-Ambacht. Zij gaf naailes aan een groep vrouwen en vond eigenlijk ook wel dat de vrouwen wat meer kennis van de bijbel moesten hebben. Daarom las ze, tijdens de naailes voor uit de bijbel en maatschappelijke- en geschiedenisboeken.

In 1933 ontstond de officiële naam voor deze gereformeerde vrouwenvereniging, nl: Onderlinge Schriftkennis, als nr. 1 bij de landelijke bond!

Dit samenkomen was van waarde, als vriendinnen in geloof, waar ook lief en leed met elkaar gedeeld kon worden.

Wel is de naam van onze groep later veranderd in: Vrouwencontact.

En nog steeds komen we bij elkaar om Bijbelse en maatschappelijke onderwerpen met elkaar te bespreken. Daarbij maken we meestal gebruik van het blad In Gesprek die door leden van de landelijke bond met mooie onderwerpen maandelijks werd toegezonden naar de leden.

Ons oud-lid, Lena Nugteren, inmiddels overleden, schreef in een brief, toen we 75 jaar bestonden, het volgende: wat allemaal eenvoudig begonnen is, is uitgegroeid tot een wonder wijd gebeuren. De vereniging bij ons in Ambacht is bijzonder, we mogen allen onze vragen en gedachten uitspreken en er wordt altijd naar geluisterd. We moeten vooruit kijken en met Gods hulp ons geloof versterken, zeker in deze tijd.

Dat waren mooie woorden van Lena!

In de loop der jaren groeide de landelijke bond uit tot 300 groepen, waarbij zo’n 5000 vrouwen lid waren.

De bond organiseerde jaarlijks ontmoeting- en studie dagen.

Toen de bond 70 jaar bestond, kreeg ze een andere naam, nl. PVO, Protestantse Vrouwen Organisatie, dit omdat de bond toen ging samenwerken met vrouwen van de Hervormde en de Evangelisch-Lutherse kerk, met als doel een bredere inzet voor een veelkleurige samenleving.

In 2017 werd vanwege het ontbreken van een nieuw bestuur, de laatste landelijke dag gehouden in Barneveld, waar 800 leden bij aanwezig waren, ook wij, uit Ambacht, waren daar met een grote groep bij.

In 2008 vierden we met 32 leden ons 75 jarig bestaan. Nu, 15 jaar later, hebben we nog zeventien leden op de lijst staan, waarvan de meesten maandelijks aanwezig zijn, nu in De Hofkamer van onze kerk, op woensdagmiddag van 14.30 tot ± 16.30 uur.

Onderwerpen op deze middagen worden meestal verzorgd door twee leden, iemand trakteert dan en er wordt een kort verslag gemaakt.

Op de laatste bijeenkomst van het seizoen, in mei, gaan we soms uit, of we eten gezellig met elkaar in de kerk. Ook in de zomertijd is er de mogelijkheid om eens per maand bij één van de leden gezellig op de koffie of thee te komen.

Ons bestuur bestaat uit twee voorzitsters, een secretaresse, penningvrouwe en een algemeen adjunct.

Nadat de bond is gestopt, komen wij, begrepen we, als één van de weinige groepen nog regelmatig bij elkaar en daar zijn we best trots op.

Het zijn gezellige en leerzame bijeenkomsten, dus als u denkt, daar zou ik me best bij willen aansluiten, of zomaar een komen kijken, dan kunt u het best contact opnemen met onze secretaresse.

VAN HARTE WELKOM!!!

Emmie Hilmert, tel. 06 17 87 49 28 of mailen naar: ehilmert@gmail.com


Aan tafel….over het vieren van de maaltijd in de eredienst: Op dinsdag 14 en dinsdag 28 maart a.s.

Het jaarthema van de PKN is ‘aan tafel’. Ook in de eredienst gaan we met elkaar aan tafel en delen we brood en wijn, een van de weinige sacramenten in de reformatorische traditie. Maar wat vieren we daar eigenlijk? Welke elementen spelen een rol in de liturgie? Wat zeggen we bij de viering? En waarom bestaat er zoiets als avondmaalsmijding?

Vanuit de commissie vorming en toerusting organiseren we twee avonden over dit onderwerp. Op dinsdag 14 en dinsdag 28 maart bent u van harte welkom in De Open Hof. We beginnen om 19.30 uur. Heeft u vragen die u graag aan de orde laat komen, schroom dan niet mij die van te voren te laten weten.

Wel graag even aanmelden bij Jacqueline Meijer: (meijer.jacqueline@gmail.com).

 

Ds. Antoinette van der Wel (dsavdwel@deopenhof-hia.nl en telefoon 06-10812631)


Symbolische bloemschikkingen in de veertigdagentijd vanuit het thema: “Uit liefde voor jou”

Zondag 5 maart (2e zondag) werken we vanuit Mattheus 17:3 “Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia die met Jezus in gesprek waren”.
Kernwoorden zijn: berg, luisteren, bidden.
Op de berg worstelt Jezus met de dingen waar Hij als een berg tegen opziet.
Veertig dagen in een woestijn is lang. Te lang eigenlijk. Dan heb je een ander nodig. Liefst iemand met woestijnervaring. En dat hadden Mozes en Elia ook.
In de schikking verbeelden we dit door bovenop de berg  kronkeltakken drie witte tulpen de plaatsen. Witte tulpen – kleur van zuiverheid. De kronkeltakken verbeelden de moeilijke weg.
Als je de vorm van tulpen bekijkt, dan lijken ze op gevouwen handen die naar boven reiken. Staan de bloemen open dan lijken ze op geopende handen, ontvankelijk voor zegen.
Een mooi symbool, nu we vandaag ook bidden  voor het komend seizoen.

Meditatieve tekst bij Bidstond:
Bloem vol belofte
Liefde voor jou
Gegroeid
Uit het levende water

 Op 12 maart (3e zondag) werken we vanuit de tekst Johannes 4: 5-26 over de vrouw bij de bron. Zij is alles wat Jezus niet is. Maar God zoekt mensen zonder bedrog die zijn hart zoeken, ongeacht status of afkomst. De kernwoorden daarbij zijn: bron, reflectie, verscheidenheid.
In de schikking verbeelden we dit met een spiegel, water en een krans van kronkelwilg.

Meditatieve tekst daarbij is:
Bronnen
van inspiratie
Spiegels met gedachten
Verbinding voor mij
En jou

Leny Stehouwer

 


Krant op tafel groep zoekt nieuwe deelnemers

Door persoonlijke omstandigheden is het aantal deelnemers van onze bijeenkomsten gedaald.

Daarom zijn wij op zoek naar nieuwe  deelnemers die graag van gedachten willen wisselen over het hedendaagse nieuws, dat in de kranten heeft gestaan. De bijeenkomsten worden gehouden op iedere 3e woensdagmorgen van de maand om 10.00 uur tot ca. 11.30 uur in De Open Hof.

Voor nadere informatie zijn beschikbaar:

Sjaak Los, tel. 06 50 28 10 17 en Lex Figee, tel. 06 46 97 57 46

 


Vespers in de Veertigdagentijd

Elke woensdag is er om 19.30 uur een vesper in De Ark, waarin collega Piet van Veldhuizen en ik afwisselend voorgaan. Het zijn korte meditatieve diensten, bedoeld om even tot stilte te komen. In die vespers zullen we zeven oude en moderne ‘kruisdragers en heiligen’ aan u voorstellen en daarmee wat inspiratie delen voor deze periode. Wees welkom. Op 15 maart is de dienst in De Open Hof, vanwege de verkiezingen.

Ds. Antoinette van der Wel (dsavdwel@deopenhof-hia.nl en telefoon 06-10812631)


18+ groep – 6 maart a.s. 20.00 uur in De Ark

Collega Piet van Veldhuizen en ik zijn begonnen met een groep voor 18-plussers. De jongeren hebben zelf een gevarieerde lijst van onderwerpen aangedragen.

We treffen elkaar op maandagavond 6 maart om 20.00 uur in De Ark. Het onderwerp van die avond is geloof en wetenschap. Wees welkom en voel je vooral vrij om aan te schuiven.

Ds. Antoinette van der Wel (dsavdwel@deopenhof-hia.nl en telefoon 06-10812631)