Symbolisch bloemschikken in de veertigdagentijd: GA MEE!

Samen getuigen van Geloof Hoop en Liefde

Zondag Oculi  –  De derde zondag in de veertigdagentijd lezen we Jeremia 26: 3

‘Misschien zullen ze luisteren en met hun kwalijke praktijken breken.’

Wie weet?
Het is treffend in dit Bijbelgedeelte van vandaag dat ook God onzeker is. Hij weet niet zeker of Hij gehoor zal vinden. Jeremia moet namens God het volk oproepen te breken met hun kwalijke praktijken. Maar zullen zij luisteren en tot inkeer komen?
Verwachtingsvol slaat God zijn  ogen op, zullen zij naar mijn woorden luisteren? Ogen om te zien, oren om te luisteren… maar er wordt niet gezien en er wordt niet geluisterd.
Kernwoorden: niet zien, donker, reflectie.
De paarse bloemen van de Primula symboliseren de donkere ogen waar het licht niet in weerkaatst.
Wel wordt de bol iets groener – er is hoop. Jonge uitlopende takjes reiken naar de hemel.

Zondag Laetare  –  De vierde zondag in de veertigdagen tijd lezen we Jeremia 29: 11

‘Ik zal je een hoopvolle toekomst geven.’

Een hoopvolle toekomst
Vandaag is het een klein beetje Pasen. Het donkerpaars van boete en inkeer kleurt roze. We worden opgeroepen om ons te verheugen. Oordeel is niet Gods laatste maar zijn voorlaatste woord. Zijn woord is Genade: Pasen! Hoop op vrede.

Gebed
Wij bidden vandaag tevens voor ons gewas en arbeid en voor de komende tijd van groei en bloei. De donkere bol wordt steeds groener en in de opening staat een V-vorm die de roep om vrede uitbeeldt. Tevens roze tulpen, zij symboliseren gevouwen handen, biddend om een vredesteken uit de hemel.

Aan dit project werken mee: Hennie, Leny, Rianne, Rita en Wil


Bijeenkomst Een goed gesprek, 5 maart 20.00 uur

Deze gespreksgroep voor de tussengeneratie komt op 5 maart bij elkaar in De Open Hof. We starten om 20.00 uur. Deze groep is bedoeld voor een ieder die graag met anderen in gesprek is over wat hem of haar bezighoudt. Dat kan uiteraard op geloofsgebied zijn, maar ook hoe je een en ander in je leven van alledag gestalte geeft. We zijn vooral met elkaar in gesprek en zorgen er samen voor dat het een ‘goed’ gesprek is. Heb je belangstelling? Schuif gerust aan. Wil je meer weten, neem dan even contact met mij op.

 

Ds. Antoinette van der Wel (dsavdwel@deopenhof-hia.nl en telefoon 06-10 81 26 31)

 


Moderne profeten

In de Veertigdagentijd staat Jeremia op het leesrooster van de kerk. Geen gemakkelijke kost voor de lezers. Jeremia spreekt harde woorden en klaagt zijn mensen aan. Wat is dat toch met profeten, dat ze ons onrustig maken en we zo nu en dan liever niet willen luisteren. In gesprek met een vriendin die van plan is in een jaar de hele bijbel te lezen, komen we als vanzelf op het thema: moderne profeten. Staan er ook vandaag mensen op die ons aan het denken zetten over hoe wij in de wereld staan en handelen? In mijn leesclubje komt het onderwerp ook weer langs naar aanleiding van de dood van, of moet ik zeggen moord op, Navalny. Is hij een profeet? Een martelaar? Wie zal het zeggen. In ieder geval maakte hij mensen zo onrustig dat hij gevangen werd gezet en hoogstwaarschijnlijk is vermoord. Ik heb grote bewondering voor profeten. Mannen en vrouwen die moedig blijven hameren op thema’s die belangrijk zijn in het leven, die God ter sprake brengen, die blijven roepen om gerechtigheid, om vrede, om een beter milieu, om ruimte en om een eerlijke verdeling van rijkdom. Hun woorden snijden ook in ons eigen leven en dagen ons uit om te zoeken naar hoe we de vrede en de gerechtigheid kunnen dienen. Misschien wel juist door hier en daar een onsje minder te nemen. In de komende weken ontmoeten we telkens weer de oude Jeremia, die zo nu en dan razend actuele dingen zegt.

Ds. Antoinette van der Wel (dsavdwel@deopenhof-hia.nl en telefoon 06-10 81 26 31)


Vespers in de veertigdagentijd, iedere woensdag 19.30 uur in De Ark

Vanaf Aswoensdag, 14 februari, is er elke woensdagavond om 19.30 uur een korte gemeenschappelijke vesper in De Ark. Voorgangers zijn Piet van Veldhuizen en ondergetekende. In de vespers besteden we aandacht aan de lezingen uit Jeremia, die de volgende zondag op het oecumenisch leesrooster staan. We hopen u niet alleen vast aan het denken te zetten over deze ernstige profeet, maar bovenal een korte viering aan te bieden, waarin muziek, beeld, stilte en gebed een rol spelen. Van harte welkom.

 

Ds. Antoinette van der Wel (dsavdwel@deopenhof-hia.nl en telefoon 06-10 81 26 31)

 


Een goed gesprek, 5 maart 20.00 uur

Deze gespreksgroep voor de tussengeneratie komt op 5 maart bij elkaar in De Open Hof. We starten om 20.00 uur. Deze groep is bedoeld voor een ieder die graag met anderen in gesprek is over wat jou bezig houdt. Dat kan uiteraard op geloofsgebied zijn, maar ook hoe je e.e.a. in je leven van alledag gestalte geeft. We zijn vooral met elkaar in gesprek en zorgen er samen voor dat het een ‘goed’ gesprek is. Heb je belangstelling? Schuif gerust aan. Wil je meer weten, neem dan even contact met mij op.

Ds. Antoinette van der Wel (dsavdwel@deopenhof-hia.nl en telefoon 06-10 81 26 31)


Catechese data

De basiscatechese is weer begonnen in De Ark. De data zijn 4 en 18 maart.

De tieners worden verwacht op 14 februari om 18.00 uur in De Open Hof. We eten met elkaar en gaan in gesprek. Ben je middelbare scholier en vind je het leuk andere jongeren te ontmoeten, kom gerust eens langs.

De 18+ groep treft elkaar op is 20 februari en 19 maart in De Open Hof. We starten om 20.00 uur.

Ook deze groep staat open voor belangstellenden.

Ds. Antoinette van der Wel (dsavdwel@deopenhof-hia.nl en telefoon 06-10 81 26 31)


Symbolisch bloemschikken in de veertigdagentijd: GA MEE!

Samen getuigen van geloof, hoop en liefde

De lezingen komen uit de Bijbelboeken Prediker en Jeremia. De teksten zijn vaak donker en daardoor lastig te verbeelden. De profetieën van Jeremia zijn zwaar van het oordeel, een oordeel dat ook hem treft. Maar het oordeel staat niet op zichzelf, maar is gericht op een nieuw begin: het is wegdoen, opruimen om ruimte te maken voor iets nieuws. Kort gezegd gaat het in de komende vastentijd veel over het kruis met het oog op de opstanding en nieuw leven.

De basis van de symbolische schikking is een bolvorm, die symbool staat voor het leven op aarde. Jeremia wees op broodnodige verandering van het leven op aarde om het in de toekomst beter te kunnen hebben. Zijn boodschap viel niet in vruchtbare aarde. Daarom is de bol in het begin van de veertigdagentijd donkerbruin en wordt gedurende de veertig dagen groener: het licht dringt door.

De eerste zondag in de veertigdagentijd lezen we de roeping van Jeremia:

“De Heer richtte zich tot mij…..

In vers 12 staat beschreven hoe God bij de roeping van Jeremia hem een amandelboom aanwijst. Daarom in de donkere bol toch een bloesemtak. De meditatieve tekst die daar bij hoort:

Geroepen tot profeet,

zoals bloesem de lente roept.

Luister! Nieuw bewustzijn.

De tweede zondag in de veertigdagentijd lezen we uit Jeremia 18 vers 6:

“Jullie zijn in mijn handen als klei in de handen van een pottenbakker.

Volhouden en niet opgeven om het goede te doen. Trouw blijven aan de boodschap.

De bol wordt op een terracotta pot geplaatst. Rond de bol komt een dunne krans van hederablad (klimop) Van onderaf wordt de bol iets groener door het toevoegen van mos tussen de schors. Meditatieve tekst:

Trouw aan God – aan de aarde

Telkens opnieuw gecreëerd.

Goed genoeg

 

Aan dit veertigdagen project werken mee: Hennie, Rianne, Rita, Leny en Wil.

 

Leny Stehouwer

 

 


Aswoensdag

Het is bijna Aswoensdag. Pasen valt dit jaar vroeg en de veertigdagentijd is al bijna begonnen. Een tijd van bezinning en aandacht, van een stapje terug doen, om ruimte te maken voor de Eeuwige. Als kind, wonend in België, bewaar ik sterke herinneringen aan Aswoensdag. Ik zat op de muziekschool in ons dorp en op Aswoensdag kwamen de andere kinderen naar de les met het verhaal van biechten en een kruisje halen. Sommigen hadden de as nog op hun voorhoofd, anderen hadden het snel weggepoetst voor ze kwamen. Als rechtgeaarde Nederlandse protestant, deed ons gezin uiteraard niet aan Aswoensdag. We gingen altijd wel naar de carnavalstoet in de dichtstbijzijnde stad kijken. Van die stoet herinner ik me vooral het snoep dat werd uitgestrooid, maar carnaval zelf vierden we amper. Op Aswoensdag vertelden de anderen over wat ze gebiecht hadden. Het waren kruimelzonden. Over snoepjes pikken, over je broertje pesten en over ongehoorzaam zijn aan ouders. Velen van hen hadden een vastenblikje. Daar werden alle snoepjes ingestopt die alleen op zondag werden opgegeten. Want de vasten worden op zondag altijd even opgeheven. Terugblikkend vraag ik me nu af, wat doen we in die veertig dagen waarin we toeleven naar het paasfeest? Vasten we nog? Blikken we terug op wat verkeerd ging in de afgelopen periode en spreken we dat uit? Zoeken we onze naaste op? In een wereld die vanzelfsprekend doordraait zouden deze dagen een periode van stilte kunnen zijn. Een tijd om te bezinnen over hoe kwetsbaar dit leven is, hoe kwetsbaar onze aarde is. Ik ben benieuwd of u enig vasten in acht neemt. Eet u minder vlees? Neemt u afstand van de sociale media? Geeft u bewust minder geld uit? Laat u de luxe koekjes voor wat ze zijn? Gaat u op zoek naar stilte? Ik hoor graag hoe u vorm geeft aan deze veertig dagen van bezinning.

Ds. Antoinette van der Wel (dsavdwel@deopenhof-hia.nl en telefoon 06-10 81 26 31)