Jaarplan Cluster Inspiratie seizoen 2023 – 2024

Het is belangrijk om samen dingen te doen. We merken dat daar heel veel energie uitkomt.

  • Onze eigen paaskaars maken. We schrijven een wedstrijd uit en het winnend ontwerp laten we uitvoeren.
  • Samenwerking op het gebied van muziek. Te denken valt bijvoorbeeld aan ‘de graankorrel’. We zoeken bondgenoten die kunnen helpen met instuderen en uitvoeren. Misschien wel een soort scratch uitvoering. We koppelen daaraan eventueel een leerhuis over kunst en geloof. Of het instuderen van een aantal koralen uit de Mattheuspassion. In de avond wordt het uitgevoerd met uitleg over de passie. We luisteren samen naar een oratorium met achtergrond uitleg. Of we organiseren een evensong in samenwerking met een van de koren.
  • In het najaar, rondom dankstond, organiseren we een actie. We denken aan een inzameling voor de voedselbank
  • Na overleg kiezen we ervoor toch een kerstmarkt te organiseren, in samenwerking met de andere clusters.
  • We besteden aandacht aan het onderwerp pelgrimeren. Bijvoorbeeld met een film: Des Hommes et des Dieux, maar dan ook in de kerkdienst erom heen en misschien met een (stilte) wandeling.
  • In samenwerking met pastoraat: ouderdom en zorg. Hoe gaan we om met onze kwetsbaarheid, en heeft geloof daar iets mee te maken? (NB bij pastoraat werd nagedacht over iets leerhuisachtig in de sfeer van levenseinde) en bij Groene kerk over duurzaam begraven. Mooie gelegenheid tot samenwerken. Ondertussen is er bij Groene kerk vast een voorzet gedaan. Op 28 september een meer pastorale avond rondom het levenseinde. De tweede avond, 5 oktober met meer praktische zaken rondom uitvaart en duurzaamheid. Afsluitend in de dienst van 8 oktober komen we er nog een keer op terug.
  • Kunnen we leren van andere tradities. (RK, moslim, synagoge)
  • Startzondag: een feestelijke dienst in het jaarthema: Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde. Bij dit thema: De kerk van Christus is kleurrijker dan we denken. Die diversiteit maakt dat het evangelie in alle talen en alle culturen doorklinkt. Door elkaar als volgelingen van Jezus te zoeken en de hand te reiken, zijn we gezamenlijk krachtige getuigen van Gods goedheid in de wereld. Gemeenten worden uitgedaagd om contact te leggen met andere christenen in de eigen omgeving en te verkennen hoe je samen Gods liefde kunt leven. We denken aan een thema dienst en vervolgens een koffietafel en een kinderactiviteit. Op zaterdag is er een muzikaal programma met de ‘wilde eend’ .
  • Een leerhuis over Etty Hillesum in samenwerking met Vorming en Toerusting Zwijndrecht.
  • Een activiteit voor de tussengeneratie.