Laatste nieuws

Geef vandaag voor de kerk van morgen

De VVB (Vaste Vrijwillige Bijdrage) is de belangrijkste inkomstenpost voor de kerk.

Daarom organiseren we elk jaar in januari de Actie Kerkbalans.

We vragen aan al onze leden om aan te geven wat zijn/haar bijdrage in het komende jaar zal zijn.

Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van het digitale toezeggingsformulier op deze site.

Om de kerk in stand te houden zijn we afhankelijk van een bijdrage van iedereen!

 

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Jan van Es, vvb-administrateur

vvb@deopenhof-hia.nl

Op zoek naar inspiratie

Smakelijk Preken 13 maart 17.30 uur – 19.15 uur

Wat zegt Jeremia 4 vers 19, tot Jeremia 5 vers 1 ons in deze tijd?

Aan welk lied denken we bij deze tekst?

Wil jij meedenken en mee-eten?

Van harte welkom!

Aanmelden bij Jacqueline Meijer,

Meijer.jacqueline@gmail.com of tel.: 0613377490

of op de lijst in de hal van de kerk.

 

   Namens Cluster Inspiratie Jacqueline Meijer

Symbolisch bloemschikken in de veertigdagentijd: GA MEE!

Samen getuigen van Geloof Hoop en Liefde

Zondag Oculi  –  De derde zondag in de veertigdagentijd lezen we Jeremia 26: 3

‘Misschien zullen ze luisteren en met hun kwalijke praktijken breken.’

Wie weet?
Het is treffend in dit Bijbelgedeelte van vandaag dat ook God onzeker is. Hij weet niet zeker of Hij gehoor zal vinden. Jeremia moet namens God het volk oproepen te breken met hun kwalijke praktijken. Maar zullen zij luisteren en tot inkeer komen?
Verwachtingsvol slaat God zijn  ogen op, zullen zij naar mijn woorden luisteren? Ogen om te zien, oren om te luisteren… maar er wordt niet gezien en er wordt niet geluisterd.
Kernwoorden: niet zien, donker, reflectie.
De paarse bloemen van de Primula symboliseren de donkere ogen waar het licht niet in weerkaatst.
Wel wordt de bol iets groener – er is hoop. Jonge uitlopende takjes reiken naar de hemel.

Zondag Laetare  –  De vierde zondag in de veertigdagen tijd lezen we Jeremia 29: 11

‘Ik zal je een hoopvolle toekomst geven.’

Een hoopvolle toekomst
Vandaag is het een klein beetje Pasen. Het donkerpaars van boete en inkeer kleurt roze. We worden opgeroepen om ons te verheugen. Oordeel is niet Gods laatste maar zijn voorlaatste woord. Zijn woord is Genade: Pasen! Hoop op vrede.

Gebed
Wij bidden vandaag tevens voor ons gewas en arbeid en voor de komende tijd van groei en bloei. De donkere bol wordt steeds groener en in de opening staat een V-vorm die de roep om vrede uitbeeldt. Tevens roze tulpen, zij symboliseren gevouwen handen, biddend om een vredesteken uit de hemel.

Aan dit project werken mee: Hennie, Leny, Rianne, Rita en Wil

Bijeenkomst Een goed gesprek, 5 maart 20.00 uur

Deze gespreksgroep voor de tussengeneratie komt op 5 maart bij elkaar in De Open Hof. We starten om 20.00 uur. Deze groep is bedoeld voor een ieder die graag met anderen in gesprek is over wat hem of haar bezighoudt. Dat kan uiteraard op geloofsgebied zijn, maar ook hoe je een en ander in je leven van alledag gestalte geeft. We zijn vooral met elkaar in gesprek en zorgen er samen voor dat het een ‘goed’ gesprek is. Heb je belangstelling? Schuif gerust aan. Wil je meer weten, neem dan even contact met mij op.

 

Ds. Antoinette van der Wel (dsavdwel@deopenhof-hia.nl en telefoon 06-10 81 26 31)

 

Bijbelkring, 1 maart 10.00 uur

De bijbelkringdeelnemers komen op 1 maart om 10.00 uur weer samen in De Open Hof. We lezen  Micha 5, 6 en 7. Voel je vrij om aan te schuiven.

 

Moderne profeten

In de Veertigdagentijd staat Jeremia op het leesrooster van de kerk. Geen gemakkelijke kost voor de lezers. Jeremia spreekt harde woorden en klaagt zijn mensen aan. Wat is dat toch met profeten, dat ze ons onrustig maken en we zo nu en dan liever niet willen luisteren. In gesprek met een vriendin die van plan is in een jaar de hele bijbel te lezen, komen we als vanzelf op het thema: moderne profeten. Staan er ook vandaag mensen op die ons aan het denken zetten over hoe wij in de wereld staan en handelen? In mijn leesclubje komt het onderwerp ook weer langs naar aanleiding van de dood van, of moet ik zeggen moord op, Navalny. Is hij een profeet? Een martelaar? Wie zal het zeggen. In ieder geval maakte hij mensen zo onrustig dat hij gevangen werd gezet en hoogstwaarschijnlijk is vermoord. Ik heb grote bewondering voor profeten. Mannen en vrouwen die moedig blijven hameren op thema’s die belangrijk zijn in het leven, die God ter sprake brengen, die blijven roepen om gerechtigheid, om vrede, om een beter milieu, om ruimte en om een eerlijke verdeling van rijkdom. Hun woorden snijden ook in ons eigen leven en dagen ons uit om te zoeken naar hoe we de vrede en de gerechtigheid kunnen dienen. Misschien wel juist door hier en daar een onsje minder te nemen. In de komende weken ontmoeten we telkens weer de oude Jeremia, die zo nu en dan razend actuele dingen zegt.

Ds. Antoinette van der Wel (dsavdwel@deopenhof-hia.nl en telefoon 06-10 81 26 31)

Archief nieuws De Open Hof