Schikkingen – Veertigdagentijd 2021

Bij de schikkingen in de 40-dagen tijd: Ik  ben er voor jou.

Algemeen

De schikkingen zijn verbonden aan de 7 werken van barmhartigheid die deze periode het hart vormen van de kerkdiensten en vespers. Elke week krijgt een van de werken de volle aandacht.

De schikking bestaat uit een aantal glazen die in een hartvorm op een spiegel zijn gezet. Het hart herinnert aan barmhartigheid. Daarnaast zijn er stenen of boomstammetjes gebruikt. De stenen zien we bij Aswoensdag en goede vrijdag. Ze geven de hardheid en de koude van het leven weer. De andere dagen worden boomstammetjes gebruikt. Hout is zachter en wekt het verlangen op dat het zal uitlopen.

Aswoensdag 17 februari 2021

Aswoensdag

Begin van de 40 dagen tijd. De stenen en de glazen vormen een open hart. In de glazen staan takjes buxus. Takjes die vanouds werden verbrand om het askruisje aan te brengen op het voorhoofd van de gelovigen en die verwijzen naar de palmzondag. Tussen de galzen ligt klimop, teken van Gods trouw.

Tekst voor de viering:

Het is confronterend om te beseffen hoe kwetsbaar we zijn. We zijn als een bloem in de wei. Het ene moment staan we te bloeien in het zonlicht, het volgende moment blaast de wind ons weg. Gelukkig weet God dat allang. Hij stelt ons gerust. Zelfs de dood is bij Hem een nieuw begin. Wij kunnen ons niet buiten Hem bewegen. Zolang God leeft, kan er geen einde bestaan. In God is geen einde. Alleen een nieuw begin.

Eerste zondag:  21 februari 2021

Ik was ziek en jullie bezochten mij…

In de glazen staan vergeet-mij-nietjes. Om de boomstammetjes en glazen heen ligt een slinger van lavendel, geurig teken van zorg voor wie kwetsbaar is.

Tekst voor de viering:

Als iemand ziek is, dan wensen we hem of haar een spoedig herstel. Dat doen we liever dan iemand echt te zien in zijn kwetsbaarheid en moeite. Maar iemand gezelschap houden die ziek is, hoe confronterend ook, biedt ons de kans samen te beseffen dat we allemaal kwetsbare mensen zijn, of we nou ziek zijn of gezond. Het maakt niet uit wie er aan de beurt is om sterk te zijn: we zijn allemaal kwetsbare mensen in God hand. Laten we elkaar, ook in de pandemie die ons in zijn greep houdt, nabij blijven.

 

Tweede zondag: 28 februari 2021

Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken.

Elkaar te drinken geven, levend water ontvangen. In de glazen, uiteraard gevuld met water drijven de blauwe bloemetjes van hyacinten. De blauwe kleur verwijst naar de verbinding tussen hemel en aarde. Het hart wordt verbonden door een geregen ketting van bloemen.

Tekst voor de viering

Het is confronterend om te beseffen hoe kwetsbaar we zijn. We zijn als een bloem in de wei. Het ene moment staan we te bloeien in het zonlicht, het volgende moment blaast de wind ons weg. Gelukkig weet God dat allang. Hij stelt ons gerust. Zelfs de dood is bij Hem een nieuw begin. Wij kunnen ons niet buiten Hem bewegen. Zolang God leeft, kan er geen einde bestaan. In God is geen einde. Alleen een nieuw begin.

 

Derde zondag: 7 maart 2021.

De vreemdeling onderdak bieden.

Onderdak geven is zorgen voor veiligheid en een thuis. Er ligt een vogelnestje in de opening van het hart. In de glazen staan grote bladeren, waaronder je schuilen kunt en beschermd tegen regen en wind. Verder zien we de nederige bloemetjes van een viooltje, schuilend bij de krachtige bladeren. De vorm van het open hart wordt geaccentueerd met kleine kiezels en stenen, symbool van het harde dat mensen tegen komen op zoek naar onderdak.

Tekst voor de viering

Er is moed voor nodig om een vreemde echt welkom te heten. In de eerste plaats, omdat je iemand niet kent en in de tweede plaats, omdat iemand jou niet kent. Jij bent namelijk net zo goed een vreemdeling voor die ander. De eerste stap is dus om elkaar te leren kennen. Dat kan pas, als je iemand echt durft te zien. Een mens net als jij, met mooie en minder mooie kanten. En tenslotte: als je de ander toestaat jou echt te zien. Een mens, net als hij, met mooie en minder mooie kanten. Als dat lukt, dan gaat de rest vanzelf.

 

Vierde zondag: 14 maart 2021

De naakten kleden

Kleding biedt beschutting. De glazen worden met touw bekleed. Een dik touw accentueert de vorm van het hart. In de glazen staan bloesems. Ze vallen een beetje naar elkaar toe en het lijkt een luchtig geweven kleed. Zo wordt bescherming geboden.

Tekst voor de viering

Kleding biedt ons bescherming tegen hitte, tegen kou en tegen de blikken van andere mensen. Ook vertellen we met onze kleding graag iets over wie we zijn en hoe we ons voelen. We kleden ons mooi, netjes, feestelijk, gedecideerd, creatief. Laten we dit iedereen gunnen en ruimhartig delen van wat we hebben. Laten we ons bovendien bewust zijn van waar onze kleding vandaan komt en ons niet bekleden met onrecht.

 

Vijfde zondag: 21 maart 2021

Hongerigen voeden

De hongerigen eten geven.

Brood is er om te delen. Daarom mogen korenaren niet ontbreken in deze schikking. De voedzame bonen die in het water zijn gelegd en zijn ontsproten vormen de verbinding van het hart.

Tekst voor de viering

Voedsel is de basis van ons bestaan. We hebben gebeden om een zegen over onze oogst. Nu zien we de zaden ontkiemen. We vieren het begin van een goede oogst. Maar we kunnen alleen echt van dit wonder genieten, als we het samen delen. Zoals Jezus zichzelf aan ons heeft uitgedeeld, zo delen wij wat wij hebben met elkaar. Zoals voedsel de basis is van ons bestaan, zo is het delen van voedsel de basis van onze samenleving. Niet voor niets gedenken wij Jezus bij een maaltijd, die we samen delen.

Zesde zondag 28 maart 2021

Palmpasen

De doden begraven

Dit werk van barmhartigheid komt niet voor op het lijstje van Mattheus 25 en is al vroeg in de traditie ingevoegd. In de glazen staan paarse tulpen. Paars, de kleur van inkeer en bezinning, van gedenken. De tulp staat symbool voor het gebed. Tussen de vaasjes ligt rozemarijn, een bitterzoet kruid dat herinnert aan het leven.

Tekst voor de viering

We zorgen voor de doden, omdat we zorg dragen voor elkaar tot het einde. Ieder leven is van waarde. Ieder leven wordt gezien. We noemen iemands naam en geven hem of haar een plek. We spreken onze hoop uit dat de dood niet het einde is. We geven het lichaam terug aan de aarde, waar het wacht. Net als een zaadje, is het in rust tot het tijd is om te ontkiemen in een nieuw leven.

 

Zevende zondag: 4 april

Pasen

De gevangenen bezoeken, paasgroetenactie

De stammen en de stenen zijn vervangen door glazen. Het hart heeft zijn echte vorm terug gekregen. De glazen zijn gevuld met voorjaarsbloemen. De vorm van het hart wordt geaccentueerd door buxus.

Tekst voor de viering

De steen is weggerold! Alles staat weer open! De dood jaagt ons geen angst meer aan, dus wat houdt ons nog tegen? Nu kunnen we vol vertrouwen delen van wat Hij ons gaf. Hij had ons lief en gaf ons alles, zonder reserves. Laten we Zijn voorbeeld volgen. Laten we de zieken bezoeken. De dorstigen laven. De hongerigen voeden. De vreemdeling onderdak bieden. De naakten kleden. De doden begraven. Zorg dragen voor de aarde. Halleluja. De Heer is waarlijk opgestaan.