Cluster Gastvrijheid

Cluster Gastvrijheid

De Open Hof is voor velen van ons, gemeenteleden van De Open Hof, een tweede thuis, een plek waar je medemensen ontmoet, waar je inspiratie vindt en van waaruit je de wereld wordt ingestuurd. Het cluster Gastvrijheid denkt na over de vele aspecten die onze kerk tot een thuis maken. Het heeft de zorg voor het onderhoud van het gebouw, maar denkt ook na over manieren om gastvrijheid uit te stralen, zodat wie binnenkomt zich welkom weet. Naast het college van kerkrentmeesters zijn in dit cluster veel vrijwilligers zichtbaar en onzichtbaar aan de slag.

Het College van Kerkrentmeesters houdt zich bezig met de zorg voor en instandhouding van ons kerkgebouw met de bijbehorende technische installaties, waar we als gemeente op zondag en door de week een onderdak kunnen vinden. Dit geldt ook voor het Jeugdhuis waarin diverse activiteiten plaatsvinden. Onlangs is de AED naar buiten verplaatst, zodat deze beschikbaar is als buurt-AED. De komende tijd wordt aandacht besteed aan maatregelen om het gebouw, indien mogelijk, energie-neutraal te maken.

Het College van Kerkrentmeesters is ook verantwoordelijk voor de inkomsten en de uitgaven van de kerkelijke gemeente. Daarbij wordt alles in het werk gesteld om een verantwoord evenwicht te bereiken tussen beide. Hiertoe worden jaarlijks een begroting en een jaarrekening opgemaakt.

Ook is het college verantwoordelijk voor het bijhouden van de ledenadministratie en het kerkelijk archief. Het college is betrokken bij personele aangelegenheden van (betaalde) functionarissen.

 

Onze acties binnen de kerkelijke gemeente zijn:

  • In het najaar (september – oktober) vragen we met de Actie Nieuwsvoorziening uw bijdrage in de kosten die gemoeid zijn met het maken van de nieuwsbrief.
  • Aan het begin van het nieuwe (kalender-) jaar wordt u gevraagd aan te geven hoeveel uw Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB) voor dat jaar bedraagt. Dit is de actie Kerkbalans. De actie Kerkbalans is de belangrijkste inkomstenbron van onze gemeente. Daarnaast zijn er natuurlijk ook de wekelijkse collectes tijdens de kerkdienst. Andere bronnen van inkomsten zijn (o.a.) de verhuur van zalen en de advertenties in de kerkbode.
  • Begin mei houden we de Solidariteitsactie. Met uw bijdrage bent u solidair met noodlijdende kerken.

Elly Benschop, secretaris
E-mail: cvkerkrentmeesters@deopenhof-hia.nl

kerkbalans