PKN NIEUWS

Kerken in Groningen en Drenthe helpen in opvangcrisis: “Kan alleen onder protest”

In de Laarkerk in Zuidlaren is het gezellig druk en er staat heel veel appeltaart klaar, gebakken door gemeenteleden. De taarten zijn bedoeld voor het bezoek uit Utrecht, maar ook voor de 40 vluchtelingen die in deze gemeente met veel… [...]

Aandachtspunten voor jaarrekening 2022 en begroting 2023

Jaarrekening 2022 Maak een juiste waardering voor vaste activa en beleggingenBijna alle gemeenten hebben inmiddels de stap naar de nieuwe waarderingsgrondslag gemaakt. Daarbij moeten herwaarderingen en koersverschillen die door FRIS als incidentele baten worden verantwoord nog worden toegevoegd aan de… [...]

Kerken in actie in de serie Nederland geeft thuis

In tien portretten laat Nederland geeft thuis zien hoe Nederlanders zich ontfermen over mensen in kwetsbare situaties. Hoe opvang wordt gezocht en gevonden voor mensen uit alle windstreken. En hoe het de Oekraïners en hun gastgezinnen vergaat, nu ze al… [...]

Ideeën uit het land bij het jaarthema ‘Aan tafel’

Amsterdam - Hoe smaakt genade? Bij cooking grace, een cursus van de evangelisch-lutherse kerk in Amsterdam, ga je samen aan tafel ‘genade proeven’. Initiatiefnemer ds. Andreas Wöhle wil daarmee letterlijk smaak geven aan de klassieke geloofswoorden. Het startpunt ligt bij… [...]

Project voor tijdelijke huisvesting statushouders goed van start

Woonruimte voor een half jaar De kerken in Kampen hebben samen met Kerk in Actie nagedacht over hoe de opvang voor Oekraïense vluchtelingen in Kampen een voorbeeld kan zijn voor andere kerkelijke en burgerlijke gemeenten. Dat is het project ‘De… [...]

Over ons

Diensten

Actief in de kerk

Contact