Jaarplan Cluster Zorg seizoen 2023-2024

Dit jaarplan is een deelplan van het beleidsplan van de kerkenraad van De Open Hof.

In het cluster Zorg ligt de nadruk vooral op pastoraat. Er is veel onderlinge zorg die we graag in netwerken, op een laagdrempelige manier, organiseren. Bezoek namens de kerk wordt niet alleen gebracht door de dominee of de ouderlingen.
Om de steeds schaarser wordende menskracht voor het pastoraat op een goede manier in te zetten is het noodzakelijk om efficiënter te werk te gaan. Om beter zicht te krijgen op wie contact echt nodig heeft, is er in 2022 een inventarisatie gehouden. Deze actie zal in de komende jaren een aantal keren worden herhaald.
Gemeenteleden die 85 jaar en ouder zijn mogen zonder meer op bezoek (blijven) rekenen indien zij daar prijs op stellen.

Cluster Zorg bespreekt op welke manier Pastoraat het beste vorm gegeven kan worden en hoe die vorm bereikt kan worden. Een afstemming met de bezoekende diakenen is daarbij van groot belang.

ACTIELIJST

  • Bezoeken van gemeenteleden
  • Behandeling thema “Ouderdom en levenseinde”, i.s.m. cluster Wereld en Inspiratie

(is behandeld in september/oktober 2023)

  • Open huis in De Hofkamer elke tweede vrijdag in de maand (bestaand)
  • Ouderenmiddag met centraal thema of activiteit (bestaand)
  • Bijeenkomst waarin de mantelzorger centraal staat
  • Bijeenkomst over de zorg rond psychische problemen
  • Bijeenkomst over rouw
  • Wandeling met een excursie rond een inhoudelijk thema
  • Toerustingsbijeenkomst voor de pastorale bezoekers van De Open Hof