Cluster Zorg

Cluster Zorg

Omzien naar elkaar is een gegeven binnen de kerk: we vinden het belangrijk dat mensen gezien worden en aandacht krijgen. Het ‘elkaar zien’ is een opdracht voor de hele gemeente: iedereen kan en mag hieraan bijdragen. We ervaren De Open Hof als een gemeenschap die naar elkaar omziet en oog heeft voor zijn of haar naaste. Als cluster Zorg proberen we er voor onze gemeenteleden te zijn, met een luisterend oor en open ogen.

Ziekte, ziekenhuisopname en ziekenhuisontslag kunt u melden bij Adrie de Gelder op telefoonnummer 078- 6817358.

  • De contactpersonen gaan op bezoek bij gemeenteleden en onderhouden zo een beperkt aantal contacten. Zij bouwen een vaak langdurige relatie op met hun contactadressen en kennen vaak ook familie van degenen die ze bezoeken.
  • De pastoraatsouderlingen ondersteunt de predikant door pastorale bezoeken af te leggen bij wie daarom vragen.
  • De predikant legt uiteraard zelf ook bezoeken af bij wie pastorale zorg nodig heeft.

Met elkaar proberen al deze ‘werkers’ zorg en aandacht te geven.

Wie mee wil werken als bezoeker kan zich daar altijd, maar zeker aan het begin van een nieuw seizoen, voor aanmelden. Dat kan via onze predikant of via e-mail adres pastoraat@deopenhof-hia.nl.

Predikant: ds. A.A. van der Wel

Ouderling: Mieke Hooijmeijer

Ouderling: Jan Nugteren

Diakenen

Contactpersonen