Koffie op Vrijdag: 9.30 – 11.00 uur

Elke vrijdagmorgen vanaf half tien staat de koffie klaar in De Open Hof. Iedereen is welkom!

Vaak is er iets lekkers bij de koffie. Er is geen programma georganiseerd. Wel lopen allerlei mensen in en uit: met bloemen voor de zondagsdienst, om liturgieën of kerkbodes op te halen en rond te brengen, om even te vertellen wat ze de afgelopen week hebben beleefd.

De dominee houdt haar spreekuur zonder afspraak. Om elf uur keert de rust weer in ons kerkgebouw.