Kerkgebouw

 

Het kerkgebouw ‘De Open Hof’ werd in mei 1970 in gebruik genomen.

Het dak van de kerkzaal is omgekeerd gebogen en heeft het laagste punt boven de preekstoel. Het Woord kan zo vrij de ruimte in en via de glaswand naar buiten.

In de kerkzaal hangt voorin een dooprol van de in deze kerk gedoopte leden; achterin de kerkzaal hangt een gedenkbord met de namen van de overledenen. De ruime hal dient als ontmoetingsplaats voor en na de kerkdienst, maar ook op andere momenten zoals tijdens het koffiedrinken op vrijdagochtend.

In 1989 werd er een jeugdhuis aan de kerk aangebouwd, waar voor de jeugd ruimte is om zich op diverse wijzen te ontplooien.

Het gebouw heeft verschillende vergaderzalen. De hal kan onder andere gebruikt worden als oefenruimte voor koren. Voor meer informatie over zaalhuur kunt u contact opnemen met de koster:

Teus van HerkTelefoon: 078-681 38 09
E-mail: koster@deopenhof-hia.nl