Doop en avondmaal

De Protestantse Kerk kent twee sacramenten: doop en avondmaal.

Doop:

De doop (voor u of voor uw kind) kan worden aangevraagd bij de predikant.

Het dopen is een feestelijke gebeurtenis, waarbij de kinderen op de eerste rang mogen zitten. De namen van dopelingen worden bevestigd op de dooprol, en ter herinnering krijgt de dopeling een doopkaars uitgereikt.

 

Avondmaal:

De viering van het avondmaal vindt vier keer per jaar plaats. Ook kinderen zijn van harte welkom mee te doen.

Het is een lopende viering waarbij brood en wijn worden uitgereikt door predikant, ambtsdragers en vrijwilligers.

Naast het drinken uit  ‘de ene beker’ is er de mogelijkheid gebruik te maken van kleine éénpersoonsbekertjes.