Diakenen

Introductie:

Het evangelie van Jezus Christus roept mensen op om elkaar tot steun te zijn. Vanaf de eerste geloofsgemeenschappen tot in deze tijd hebben Jezus’ volgelingen willen delen, willen helpen en willen getuigen van de liefde van God.

Ook wij, de diakenen van De Open Hof, willen in dit spoor gaan en oog en oor hebben voor de nood van de mensen en waar nodig in actie komen om hen bij te staan en hun situatie te verlichten. In onze maatschappij, waarin mensen vooral druk zijn met zichzelf en velen niet weten waar zij hulp of een luisterend oor moeten vinden, willen wij warmte uitstralen en omzien naar elkaar en anderen door het bieden van praktische hulp.

U kunt een beroep doen op de Diaconie:

 • Voor het aanvragen van vervoer naar de zondagse eredienst in De Open Hof (kerkauto) kunt u contact opnemen met Joke Lemson, telefoon: 06 498 286 88.
 • Voor het aanvragen van kerktelefoon kunt u contact opnemen uw sectiediaken (zie hieronder) of met dhr. Fred Scholten, e-mail: fred@scholzijd.nl. Ook in geval van storing van de kerktelefoon kunt u met dhr. Scholten contact opnemen.
 • voor het aanvragen van vakantie “met zorg en aandacht” voor hen die extra zorg nodig hebben, of als u zich wilt aanmelden als vrijwilliger bij Het vakantiebureau die deze vakanties mogelijk maakt, kunt u contact opnemen met het College van Diakenen.
 • De diaconie participeert via het plaatselijk Interkerkelijk Diaconaal Beraad (een samenwerking tussen de verschillende kerkgenootschappen in HIA) in de Voedselbank, het project Schuldhulpmaatje en project HiP (hulp in praktijk).
  • Voor de Voedselbank en Schuldhulpmaatje kunt u contact opnemen met uw sectiediaken, zij zullen u indien nodig behulpzaam zijn in de contacten met instanties die een aanvraag in eerste instantie moeten beoordelen.
  • Ook voor een hulpaanvraag bij HiP kunt u terecht bij uw sectiediaken of rechtstreeks bij HiP, tel. 078-7802342. Hierbij moet u denken aan hulp bij het rijden naar ziekenhuis, boodschappen doen, de tuin verzorgen of wat kleine kluswerkzaamheden.

Wenst u bezoek van uw sectiediaken? U kunt en mail sturen naar cvdiakenen@deopenhof-hia.nl

 • Sectie Noord:             Emmie Hilmert   
 • Sectie Zuid:                College van Diakenen
 • Sectie Oost:                Astrid de Later      
 • Sectie West:               College van Diakenen

 

Financiële bijdrage:

Wie het werk van de diaconie wil steunen met een financiële bijdrage kan een gift overmaken op het IBANnummer: NL78RABO0377554855 t.n.v. Diaconie van de Gereformeerde kerk.

Het RSIN nummer van de Diaconie Gereformeerde Kerk in Hendrik-Ido-Ambacht is 824125381. U kunt dit nummer nodig hebben bij het invullen van uw belastingaangifte.

Het e-mail adres van het College van diakenen is: cvdiakenen@deopenhof-hia.nl

 

Het moderamen van het college wordt gevormd door:

 • Voorzitter:                 Lex Figee         
 • Secretaris:                 Marjan van Prooyen Schuurman       
 • Penningmeester:      Wim Vroegindeweij