Onze kerkdiensten

Kerkdiensten

Elke zondagmorgen is er een eredienst in De Open Hof. De vieringen beginnen om 10.00 uur.

Kerkdiensten vanaf 27 februari

Het CIO (centraal interkerkelijk overleg) heeft bekend gemaakt dat met ingang van 25 februari a.s. geen beperkingen meer zullen gelden wat betreft aantallen kerkgangers omdat de verplichte 1,5m afstand is komen te vervallen.

Wel zal het hanteren van de basisregels belangrijk blijven en ook het zorgen voor voldoende ventilatie. Ook een goede routing in het kerkgebouw blijft een aandachtspunt.

Aandacht voor kerkgangers met een kwetsbare gezondheid is gewenst: wanneer dit in het  kerkgebouw mogelijk is, verdient het overweging om een deel van de zitplaatsen op 1,5 meter te blijven aanbieden.

Ook voor de overige kerkelijke activiteiten (jeugdwerk, maaltijden, inloop, ontmoeting en andere bijeenkomsten) zal met ingang van 25 februari a.s. van de verruimde mogelijkheden gebruik gemaakt kunnen worden.

Voor De Open Hof betekent dit:

  • U hoeft zich niet meer aan te melden voor de kerkdiensten.
  • U hoeft geen mondkapje meer te dragen tenzij u zich daar prettig bij voelt.
  • De verplichte 1,5 meter afstand is komen te vervallen. Op de achterste banken van het middenvak op de verhoging voor de trap zijn zitplaatsen op 1,5 meter afstand gereserveerd voor wie zich daarbij veiliger voelen.
  • U mag weer gebruik maken van de garderobe.
  • We schudden nog geen handen.
  • Blijft u a.u.b. thuis als u ziekteverschijnselen vertoont.
  • En … er is na de dienst weer koffiedrinken in de hal!

Natuurlijk blijft de mogelijkheid bestaan de dienst thuis te volgen. Maar we zijn blij en dankbaar dat we, wat de kerkdiensten betreft, weer (bijna) terug zijn bij het ‘oude normaal.’

U kunt onze diensten ook thuis meebeleven door te klikken op: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10156

 

Voor de kinderen

Voor de jongste kinderen (leeftijd 0 – 4 jaar) is er onder normale omstandigheden elke zondagmorgen een crèche. maar nu helaas ivm alle coronamaatregelen even niet.

Voor de kinderen uit groepen 1 t/m 8 van de basisschool is er periodiek kindernevendienst en kinderkerk. Meer informatie vindt u op kindernevendienst.

 

Liturgie

De liturgie wordt ondersteund middels een visuele weergave van liederen en schriftlezingen via de beamer. Liederen worden in het algemeen gezongen uit het “Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk“.

Wilt u iets weten of meedelen met betrekking tot de eredienst? Mail dan naar liturgie@deopenhof-hia.nl.

 

Bijzondere kerkdiensten

Sommige vieringen hebben een bijzonder karakter. Denk bijvoorbeeld aan: startzondag, scholendiensten, vredeszondag, werelddiaconaatszondag en zendingszondag. De bid- en dankdag voor gewas en arbeid krijgt aandacht in de zondag ná die woensdag.