Onze kerkdiensten

Kerkdiensten

U bent van harte welkom bij één van onze diensten op zondagmorgen om 10.00 uur in De Open Hof, Schildmanstraat 72A in Hendrik-Ido-Ambacht.

We zingen meestal uit liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk“. De liederen worden middels een beamer geprojecteerd op een groot scherm. Bij de ingang van de kerk liggen indien nodig liedboeken om te lenen tijdens de dienst.

U wordt voor aanvang van de dienst verwelkomd door een van onze vrijwilligers.

Na afloop van de dienst staan koffie en thee in de hal voor u klaar. Indien U dit wenst kunt u nog even napraten.

Voor meer infornatie kunt terecht bij de predikant en/of de ouderling van dienst of stuur een mail naar liturgie@deopenhof-hia.nl.

 

Kerkdiensten ook online 

U kunt onze diensten ook thuis meebeleven door te klikken op: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10156

Na de kerkdienst wordt de opname opgeslagen op:  https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10156.

 

Vespers in de veertigdagentijd

In de veertigdagentijd is het traditie om vespers te houden.

Deze vespers worden geleid door de predikanten van De Ark en De Open Hof.

Steeds staat één thema centraal en zoeken we naar passende verbeeldingen. Een vesper duurt ongeveer een half uur. Na het psalmgebed en de bijbellezing is er stilte en sluiten we af met gebeden.

 

Bijzondere kerkdiensten

Sommige vieringen hebben een bijzonder karakter. Denk bijvoorbeeld aan: startzondag, scholendiensten, vredeszondag, werelddiaconaatszondag en zendingszondag. De bid- en dankdag voor gewas en arbeid krijgt aandacht in de zondag ná die woensdag.

 

Kerktelefoon

Wanneer u geen computer heeft, dan is het mogelijk bij u thuis een aansluiting voor de kerktelefoon te maken. Er wordt dan een klein kastje bij u thuis geïnstalleerd.

Voor het aanvragen van de kerktelefoon kunt u contact opnemen met uw sectiediaken: e-mail: cvdiakenen@deopenhof-hia.nl