Inzegening huwelijk

Inzegening van een huwelijk kan worden aangevraagd bij de predikant.

De predikant bereidt de viering voor met het bruidspaar.

De Open Hof verwelkomt ook de huwelijksinzegening van mensen van gelijk geslacht. Het is de opvatting van de gemeente dat Gods liefde voor ieder mens geldt en De Open Hof wil dan ook alle mensen de ruimte bieden hun huwelijk, in aanwezigheid van God de Heer, te laten inzegenen.