Cluster Inspiratie

Cluster Inspiratie 

Hoe blijven we als gemeente gaande? Waar putten we energie en inspiratie uit? In het cluster Inspiratie zoeken we voortdurend naar een verdieping van ons geloof: wat hebben we nodig om gaande te blijven in de wereld van vandaag. We merken dat het belangrijk is samen activiteiten te ondernemen en het (geloofs)gesprek gaande te houden. Daarom denken we niet alleen na over de erediensten, maar ook over activiteiten door de week.

 

De Open Hof wil een plaats zijn waar we ons aan elkaar en aan het woord van God kunnen spiegelen. Waar we ontdekken welke betekenis dit heeft voor het leven van vandaag. We doen dat door met elkaar in gesprek te zijn, door samen de bijbel te lezen, door te zingen of samen te eten. Er zijn vele momenten voor ontmoeting gedurende de week en op zondag tijdens de eredienst.

 

Ons thema voor het kerkelijk seizoen: “Samen getuigen van geloof, hoop en liefde”

Vanaf september 2023 is het jaarthema van de Protestantse Kerk ‘Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde’.

Door elkaar als volgelingen van Jezus te zoeken en de hand te reiken, zijn we gezamenlijk krachtige getuigen van Gods goedheid in de wereld.

 

 

Wat doet het Cluster Inspiratie:

Het cluster inspiratie geeft advies aan de kerkenraad over de vorm en de inhoud van de wekelijkse eredienst, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek. We hebben ook contact met de bloemschikgroep, de kindernevendienst, het beamerteam, de organisten en de welkomgroep. 

De geschiedenis leert ons dat liturgie nooit een statisch geheel geweest. We roepen gemeenteleden dan ook op met een vernieuwend idee aangaande de eredienst te komen of misschien zelfs met een ándere vorm van vieren. We horen het graag en we zullen proberen de kerkenraad zo goed mogelijk te adviseren. Ook weten we dat er veel muzikaal talent schuilt onder de gemeenteleden. Wat zou het mooi zijn als we daar allemaal eens van mogen genieten tijdens een kerkdienst.

Activiteiten bedenken en organiseren vergt de nodige creativiteit en inzicht. Wij zouden het dan ook fijn vinden als u en jij met ons mee wil denken.

Als u meer informatie wilt hebben of als u graag wilt mee denken en doen, dan nodigen we u van harte uit om met ons contact op te nemen. U kunt uw vragen ook mailen naar liturgie@deopenhof-hia.nl

Een hartelijke groet van:

  • Leny Stehouwer
  • Sietze Buist
  • Jacqueline Meijer
  • Lida Figee.
  • Joop Alblas, voorzitter, liturgie@deopenhof-hia.nl