Commissie Vorming & Toerusting

Graag stellen wij ons aan u voor:
De commissie bestaat uit: Jacqueline Brandenburg, Jacqueline Meijer en Lida Figee. Gedurende het kerkelijk seizoen organiseren we diverse activiteiten. We zijn blij als ook andere gemeenteleden ons helpen.


Elkaar vormen en toerusten, hoe doen we dat?
De Open Hof wil een plaats zijn waar we ons aan elkaar en aan het woord van God kunnen spiegelen. Waar we ontdekken welke betekenis dit heeft voor het leven van vandaag. We doen dat door met elkaar in gesprek te zijn, door samen de bijbel te lezen, door te zingen of samen te eten. Er zijn vele momenten voor ontmoeting gedurende de week en op zondag tijdens de eredienst.


Ons thema voor het kerkelijk seizoen:
Jaarlijks worden er verschillende activiteiten  ontwikkeld binnen een thema. Het thema voor het seizoen 2021/2022 is ‘Van U is de toekomst’. Met elkaar proberen we dit seizoen te ontdekken wat dit betekent. Hoe kunnen we elkaar helpen om vol vertrouwen in het leven te staan? Hoe ga je om met een leven dat niet maakbaar is? Hoe ga je om met een wereld die niet maakbaar is? Wat doe je op kruispunten in jouw leven? Wat is ‘groene’ theologie? Met deze vragen gaan we ons tijdens het volgende kerkelijke seizoen bezig houden. We volgen hiermee het landelijk jaarthema van de PKN.


Activiteiten ver vooruit plannen is momenteel moeilijk, maar via website en nieuwsbrief zullen we u steeds tijdig informeren.


Deel uw idee:
Activiteiten bedenken en organiseren vergt de nodige creativiteit en inzicht. Wij zouden het dan ook fijn vinden als u en jij met ons mee wil denken. U kunt uw suggestie mailen naar vent@deopenhof-hia.nl