Geef vandaag voor de kerk van morgen

De VVB (Vaste Vrijwillige Bijdrage) is de belangrijkste inkomstenpost voor de kerk.

Daarom organiseren we elk jaar in januari de Actie Kerkbalans.

We vragen aan al onze leden om aan te geven wat zijn/haar bijdrage in het komende jaar zal zijn.

Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van het digitale toezeggingsformulier op deze site.

Om de kerk in stand te houden zijn we afhankelijk van een bijdrage van iedereen!

 

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Jan van Es, vvb-administrateur

vvb@deopenhof-hia.nl