Bijbelkring

We lezen verhalen uit een ver verleden die niet zelden verrassend actueel blijken. Verhalen die ons kunnen bemoedigen en uitdagen en die, onder de bezielende leiding van Antoinette, tot mooie gesprekken leiden. Gesprekken over het leven van alledag, onze angsten, onze vragen, onze twijfels. En toen dacht ik aan Lies, mijn Engelse vriendin, aan het gesprek dat we laatst voerden, haar twijfel ‘goed genoeg’ te zijn.

Lies is zo iemand die een glimlach op je gezicht tovert als je aan haar denkt. Lies, ook wel Liz genoemd, woont al vanaf haar jonge jaren in Nederland maar blijft ‘mijn Engelse vriendin’. Alles aan haar ademt Engels; haar persoonlijkheid, tongval, manier van koken en kleden, de inrichting van haar huis.

Lies groeide, tezamen met drie zussen en een broer op, op het Engelse platteland in het prachtige graafschap Kent, beter bekend als ‘De tuin van Engeland’. Het gezin waaierde uit. Lies emigreerde naar Nederland, een oudere zus naar Australië. Als ik aan Lies denk, denk ik niet aan angst en twijfel. Ik denk aan vriendschap, dagelijkse wandelingen door de polder, wroeten in de aarde, De Zonnebloem. Maar bovenal denk ik aan vrijheid en onafhankelijkheid. Als 16-jarige trok zij de wereld in, verdiende in Frankrijk haar geld met druiven plukken, leefde in een kibboets, werkte er mee op het land.

‘Niet goed genoeg Lies? Waarom zou Hij jou niet goed genoeg vinden? Je staat altijd voor anderen klaar?’ ‘Ik geniet zoveel, van de reizen die we maken, de bezoeken aan mijn familie en dat in deze tijd…’ Lieve Lies, dank je voor het delen van jouw twijfel.

Tineke Vroegindeweij


Workshop bloemschikken met Pinksteren: 17 mei

Onze cultuur kent veel symboliek, die extra betekenis kan geven aan de aankleding van religieuze vieringen.  Symbolen roepen emotie op omdat ze duidelijk de essentie van het thema verbeelden.
Met symbolisch schikken is het belangrijk een keuze te maken uit de variatie aan vormen, materialen, kleuren, bloemen en groen enz. elk passend bij het thema.
Het is goed om de “kunst van het weglaten” toe te passen om alleen dat tot uitdrukking  te brengen wat de kern van het thema is.
In de regel wordt soberheid in acht genomen. Maar op hoogtijdagen kan uitbundig met materiaal van het seizoen worden gewerkt, b.v. uit de tuin of uit het veld.

Daarom een uitnodiging aan allen die iets uit de natuur willen maken om met Pinksteren in de kerk te zetten.  Met Pinksteren denken we er aan dat God Zijn Geest aan ons mensen geeft. Voor onze creativiteit en gaven te stimuleren. Warm worden om het leven te leven.

Hoe kunnen we dat verbeelden: mocht u een wandeling of fietstocht maken, kijk dan eens naar wuivende grassen, of bloemen uit het veld. Langs de dijk bij mij in de buurt staan momenteel boterbloemen en kleine witte margrieten met bloeiende grassen. Mooi om een leuk boeket van te maken. Met een enkele rode of oranje bloem is het een echt Pinksterboeket!  (rood-oranje = kleur van de Geest)

Kom op vrijdagmorgen 17 mei om tien uur naar De Open Hof met uw veldboeket, we plaatsen dat in de kerk voor een vrolijk geheel. Na de dienst is het boeket uiteraard voor U.
Tot ziens,

Heb je het licht op het veld gezien
en hoe het zich uitzaait tussen de bomen
de grond verwarmt, waar mensen komen
en knielen voor Gods aangezicht?

Heb je de klaprozen zien wuiven
en hoe ze zingen in de zon op het veld
waar het oude verhaal opnieuw wordt verteld
in universele scheppingstaal?

Mensen als bloemen warm en vol geestkracht
in leven gewekt om open te staan
mee te bewegen met de seizoenen
om vrij en verwonderd verder te gaan.
(gedicht van Jenneke van Osselen.

Leny Stehouwer

 

 

 


Open Huis in de Hofkamer: 10 mei

Vrijdag a.s. is er weer een gezellig Open Huis, zeker als jullie weer allemaal komen.  Het is fijn om elkaar zo te ontmoeten voor een spelletje of praatje. Vanaf 15.00 uur staat de koffie/thee klaar. Ook zal er weer een intekenlijst rondgaan voor de BBQ op 14 juni

Namens het Open Huis-team,

Ellie en Jan


Lente

Eindelijk is het zover. Ik loop naar buiten, zonder jas en geniet van het zonnetje. Als ik goed luister hoor ik de wind ruisen in de verse groene bladeren van de bomen. Hier en daar is er nog eentje kaal, maar in rap tempo staan de bomen weer helemaal in blad. Ik hoor de merel uit volle borst zingen in de tuin van de achterburen en de meesjes in ons nestkastje vliegen af en aan. Na dagen van koude noorderwind en regen haal ik opgelucht adem. Op mijn dagelijkse ommetje zie ik voor het eerst de jonge gansjes die achter hun ouders aan huppelen. Je moet goed kijken om ze te ontdekken in het gras. Als ik een foto wil maken blaast één van de ouders me toe. Je hoort de gans denken, wegwezen, jij.

Deze dagen herdenken we de gevallenen van de oorlog en vieren we de vrijheid op 5 mei. Even is het stil in Nederland. Ik vind dat zelf altijd een indrukwekkend moment. Je hoort soms in de verte nog wat verkeer, maar bovenal hoor je de vogels en de stilte. Het zet me aan het denken. Wat is vrijheid eigenlijk? Doen wat je hartje begeert? Alle ruimte om je eigen mening te hebben, je eigen ding te doen? Of gaat het toch om iets anders. Houdt mijn vrijheid op, daar waar ik anderen beschadig? Het zijn spannende tijden in de wereld. Oorlog lijkt soms dichterbij dan ooit en ik word deze dagen vaak herinnerd aan de wapenwedloop in de jaren 70 en 80. Toen een nucleaire dreiging, nu een opschalen van allerlei wapens.

Maar tegelijkertijd kan ik niet anders dan genieten van de onstuimige lente, van nieuw leven, zomaar in de sloot bij ons huis, van mensen die zingen in het zonnetje en gedag zeggen in het voorbijgaan. En weiger ik mee te gaan in allerlei doemscenario’s. Ten diepste geloof ik dat er altijd mensen zullen zijn, die de liefde hoog houden, die weigeren de ander als vijand te zien en die blijven verlangen naar vrede. Laten wij, in Godsnaam, die mensen zijn.

Ds. Antoinette van der Wel (dsavdwel@deopenhof-hia.nl en telefoon 06-10812631)


Wolkorrels als voeding voor je planten

Deze keer een duurzame tip voor de verzorging van je kamerplanten.

Oro wolkorrels zijn een 100% circulaire meststof van Nederlandse schapenwol die anders vernietigd wordt. Dit komt omdat er steeds minder vraag is naar schapenwol.

Ze voorkomen te droge grond, want wol absorbeert water en geeft deze langzaam weer af. Ze zwellen op waardoor ze de grond luchtiger maken voor de wortels zodat ze dieper kunnen groeien. En ze vullen de broodnodige mineralen voor je planten aan.

Je mengt ze met (turfvrije) potgrond als je de plant verpot of stopt ze rond de plant 1cm in de grond. Meer informatie vind je op deze website: orowolkorrel.nl

Werkgroep Groene Kerk:

Ria Kool: riakool@xs4all.nl, Anja van der Weijde: anjavanderweijde@gmail.com

 


Vakantiegeld samen delen

De actie Vakantiegeld Samen Delen gaat weer van start. De deelnemende kerken vragen u een stukje van uw vakantiegeld af te staan aan mensen die al jaren geen geld overhouden om iets leuks te doen in de zomervakantie. U kunt uw gift doneren voor 15 juni 2024 op rekeningnummer: NL93RABO0349768838 t.n.v. Diaconie Ned. Herv. Gem. Hendrik-Ido-Ambacht.

Misschien kent u wel iemand die in aanmerking komt voor een vakantiebijdrage; laat het dan weten via het contactformulier op de website of spreek één van de diakenen aan. Wij zullen dan op een discrete manier contact zoeken.

Mensen die denken in aanmerking te komen voor een gift: kijk eens op onze website www.vakantiegeldsamendelenhia.nl. Hier kunt u lezen wat u moet doen. Op deze site kunt u ook uw aanvraag online indienen. De deelnemende kerken zijn: De Open Hof, Petrakerk, Elim, Dorpskerk en De Ark.

 

Namens de diaconie, Astrid de Later


Passion4kids 2024 terugblik

Zwijndrechtse Waard, Alblasserdam, Ridderkerk, maart 2024 – Kippenvel, groots, overweldigend, ontroerend, onvoorstelbaar knap, om stil van te worden, indrukwekkend. Zomaar een greep uit de reacties van de vele bezoekers, jong en oud, die de tweede Passion4kids van PIT kinderopvang & onderwijs in Hendrik-Ido-Ambacht hebben meebeleefd.

De kinderen van de christelijke kindcentra De Meander, De Wijngaard en De Tweestroom voerden dit unieke muziekevenement uit. Samen met verteller Patrick van der Giessen, burgemeester van Hendrik-Ido-Ambacht, vertolkten zij aan de hand van Nederlandse moderne popnummers het verhaal over de laatste uren van het leven en de opstanding van Jezus.

De avond begon met de ingetogen tocht met het verlichte kruis vanaf christelijk kindcentrum De Tweestroom. Veel mensen sloten zich hierbij aan en liepen met elkaar naar het Baxpark waar zich al een groot publiek had verzameld. Daar zongen de kinderen op diverse podia vervolgens solo, duo, trio en in het koor live de sterren van de hemel. Hun zang werd afgewisseld met filmbeelden. Zo werd het paasverhaal van opoffering, vergeving, liefde en hoop voor de toekomst vol overtuiging verteld. Bezoekers, maar ook de kinderen, hun ouders, familie, vrienden, medewerkers van PIT, vrijwilligers en sponsoren: ze voelden zich met elkaar verbonden en hebben genoten.

Namens PIT kinderopvang & onderwijs, Anneke Guis,

 


Na Pasen

Veertig dagen leefden we toe naar het paasfeest. We lazen in de vespers en op een aantal zondagen ernstige woorden uit Jeremia. Het bepaalde ons bij de kwetsbaarheid van ons leven en de aarde. In de stille week waren we vaak bij elkaar in de kerk. Op palmzondag werden we verrast door de prachtige muziek van het gelegenheidskoor, dat de toon zette voor de stille week. Het werd een bijzondere week. Op donderdag deelden we  brood en wijn en werd de tafel afgeruimd als overgang naar de sobere goede vrijdag. Die dag luisterden we naar het lijdensevangelie en zagen hoe de kaars in stilte werd weggedragen. Op zaterdag stonden we buiten rondom de vuurkorf en staken de nieuwe paaskaars aan. We gaven het licht aan elkaar door en hoorden lezingen over leven vinden door de vloed heen. In de kring dachten we na over de doop en hoorden het paasevangelie. Op de paasmorgen, met de kinderen, mocht de lofzang voluit klinken, de dood heeft Hem niet vastgehouden. Om de diensten heen zijn er veel vrijwilligers aan het werk. Vaak onzichtbaar en stilletjes op de achtergrond, maar juist jullie maken dit feest bijzonder. Het open graf, gemaakt in de werkplaats van Janus door een aantal enthousiaste houtbewerkers, werd in de kerk tot een stilleven. Er waren prachtige schikkingen, elke week weer. Er werden beamerpresentaties gemaakt, de lectoren oefenden de teksten en er werd een klaagmuur gebouwd. Opeens lag hij er weer de intekenlijst voor het paasontbijt en we werden op de vroege paasmorgen feestelijk onthaald in De Hofkamer. En uiteraard waren er telkens weer de kosters, de leiding van de kinderdienst, de dienstdoende ambtsdragers en de organisten, met elkaar vierden we het feest. Dank allen voor dit mooie paasfeest, teken van een levende en levendige gemeente, teken van hoop te midden van een wereld die vaak zo donker lijkt.

Ds. Antoinette van der Wel (dsavdwel@deopenhof-hia.nl en telefoon 06-10 81 26 31)