Smakelijk Preken

Het blijkt een goede combinatie te zijn: voedsel voor de geest en voedsel voor de maag.

Daarom organiseren we woensdag 26 oktober weer een Smakelijk Preken bijeenkomst om na te denken over de dienst van 6 november onder leiding van ds. Antoinette van Der Wel.

U bent van harte welkom bij deze activiteit, waarbij we gezamenlijk een kerkdienst voorbereiden.

We beginnen om 18.00 uur met het lezen van de betreffende bijbel tekst(en), waarna we een eenvoudige maaltijd gebruiken. Na het eten bespreken we tot 20.00 uur de tekst, eventuele vragen die bij ons opkomen en zoeken we toepasselijke liederen voor in de dienst.

De predikant kan met onze inbreng de dienst dan later verder vormgeven.

De tafel is vol met maximaal 10 personen dus graag van te voren opgeven bij Jacqueline Meijer,

e-mail meijer.jacqueline@gmail.com


Consuminderen: 11 oktober a.s. 20.00 uur in De Open Hof

Duurzaamheid is een thema dat ook in kerken niet onbesproken blijft. In onze zoektocht naar mogelijkheden laten we ons graag informeren.

 

Hiervoor komt op dinsdagavond 11 oktober Paul Schenderling in samenwerking met De Ark en De Open Hof een lezing houden over consuminderen.

Paul is al jaren intensief bezig met het thema christen-zijn en levensstijl. Hij is econoom en adviseert overheden over sociale en ecologische vraagstukken. Daarbij geeft hij lezingen over de vreugde van genoeg.

In zijn lezingen bespreekt hij aan de hand van kleine en grote verhalen wat er nodig is om rechtvaardig te handelen binnen onze economie. Hij legt op een heldere en eenvoudige manier uit hoe onze huidige economie in elkaar zit. Vervolgens geeft hij concrete en praktische adviezen hoe we eerlijker en duurzamer kunnen leven en hoe we elkaar daarbij kunnen helpen.

Tijdens de lezing is er ruimte voor interactie en het stellen van vragen.

Iedereen is van harte welkom op deze avond die om 20.00 begint en tot ongeveer 21.30 duurt en plaatsvindt in kerkgebouw De Open Hof aan de Schildmanstraat 72A in Hendrik Ido Ambacht.

 


Heel De Open Hof bakt!

Alle bakkers opgelet!  Een echte bakwedstrijd in onze kerk.

We hopen dat veel bakkers er voor kunnen zorgen dat er voor iedereen gebak is op de startzondag.

Wil jij bakker zijn?

Voor de lekkerste, mooiste en origineelste taart of cake is er een leuke prijs. We hebben onze eigen Janny en Robert die gaan jureren. Bak je mee? Geef je op bij Ria Kool:  riakool@xs4all.nl

Lies, Floor en Ria hopen op heel veel deelnemers.


Smakelijk preken

Woensdag 7 september is er een Smakelijk Preken Special bijeenkomst om na te denken over de startdienst van 18 september onder leiding van ds. Antoinette van Der Wel.

U bent van harte welkom bij deze activiteit, waarbij we gezamenlijk de kerkdienst voorbereiden.

We beginnen om 18.00 uur met het lezen van de betreffende Bijbeltekst(en), waarna we een eenvoudige maaltijd gebruiken. Na het eten bespreken we tot 20.00 uur de tekst, eventuele vragen die bij ons opkomen en zoeken we toepasselijke liederen voor in de dienst.

De predikant kan met onze inbreng de dienst dan later verder vormgeven.

De tafel is vol met maximaal 10 personen dus graag van te voren opgeven bij Jacqueline Meijer,

e-mail meijer.jacqueline@gmail.com


De opening van De Hofkamer

Op 14 mei jl. was er de feestelijke opening van het verbouwde voormalige Jeugdhuis. Tijdens de opening werd aan een aantal zaken aandacht besteed, de geschiedenis van de succesvolle avonden met de Instuif waarbij talloze jongeren vele jaren een belangrijke gelegenheid hadden voor ontmoeting, verbinding en vertier.

In 2019 is besloten om de verbouwing uit te voeren op basis  van vertrouwen naar de toekomst en de verwachting dat een moderne eigentijdse ruimte bij zal dragen aan de functie van ontmoetingsplaats van onze kerkgebouw. Het is belangrijk om een goed en up-to- date aanbod te houden van ruimten voor activiteiten binnen De Open Hof.

Bij de verbouwing is het hout van de verwijderde banken uit de kerkzaal hergebruikt voor banken, kozijnen en de plantenbak.

Alle vrijwilligers en uitvoerders die meegewerkt hebben aan de verbouwing werden hartelijk bedankt. Een aantal vrijwilligers dat zich bijzonder heeft ingezet voor de verbouwing werd extra in het zonnetje gezet en bedankt met een bos bloemen en een attentie. Rien Bakker heeft met het onthullen van de wanddecoratie De Hofkamer officieel in gebruik genomen.

De Hofkamer is een moderne lichte ruimte geworden die veelzijdig gebruikt kan gaan worden.

Het moment van opening is ook gebruikt om aandacht te geven aan de functie en plaats die we als Open Hof hebben en ook willen blijven houden in Hendrik-Ido-Ambacht,  een gastvrije plaats om te ontmoeten en te verbinden.

Iedereen wordt uitgenodigd gebruikt te maken van onze faciliteiten. Om dit nog verder te verduidelijken is een brochure samengesteld en is dit ook meer prominent op de website van De Open Hof geplaatst.

Wij hopen dat de Hofkamer een veel gebruikte ontmoetingsplaats gaat worden.

Rien Bakker, Jacky van der Sluijs, Jos van Driel, Janus van der Ven en Joop Alblas worden bedankt voor hun werkzaamheden.

Namens het College van Kerkrentmeesters, Peter Kooijman

 


De Open Hof : Fairtrade kerk

Onze gemeente is al Groene Kerk maar nu worden we ook Fairtrade kerk. Hoe eerlijk delen wij? Hoe beoordelen we producten die we gebruiken, kijken we dan naar de werkomstandigheden van degene die het produceren? Fairtrade is een keurmerk. Een merk dat ons helpt bewuste keuzes te maken.

Als kerk Fairtrade worden is een proces. Stap voor stap beoordelen wat er gedaan kan worden om meer Fairtradeproducten te gebruiken. We willen het proces aangaan en hopen dat u mee doet.

Met Pinksteren na de morgendienst zal er een officieel moment zijn om Fairtradekerk te worden. Van de plaatselijke werkgroep Fairtrade zullen er leden aanwezig zijn.

Een mooi moment op weg naar een bewuste toekomst.

Werkgroep Groene kerk: Ria Kool: riakool@xs4all.nl Anja van der Weijde: anjavanderweijde@gmail.com


Coronavoucheractie Hendrik Ido Ambacht

Zoals u inmiddels bekend zal zijn ontvangen alle huishoudens van Hendrik-ido-Ambacht een voucher ter waarde van Eur.25,- te besteden tot 31 juli 2022 bij Ambachtse ondernemers die hun deuren moesten sluiten tijdens de lockdown.

Ook bij maatschappelijke instellingen en kerken kan de voucher als donatie ingeleverd worden.

De Open Hof heeft ook een uitnodiging gehad om aan de actie deel te nemen.

Onze Diaconie heeft zich aangemeld met een speciaal doel. Graag zouden wij de vouchers die wij ontvangen willen besteden aan een tweetal doelen: de actie Vakantiegeld samen delen waarvoor momenteel volop belangstelling wordt gevraagd ook bij De Open Hof. Vouchers kunnen ook worden besteed ten gunste van de Voedselbank.

Wij hopen dat deze actie een warm onthaal ontvangt bij onze gemeenteleden en bevelen deze dan ook van harte aan.

Namens de diaconie, Lex Figee, lexfigee@gmail.com

 


Bijbelkring 10 juni

We hebben een begin gemaakt met het lezen van het boek Openbaring. Het is niet het meest toegankelijke boek en daarom des te zinniger om het samen te lezen. We treffen elkaar op vrijdag 10 juni om 11.00 uur in De Open Hof en lezen dan hoofdstuk 4. Belangstellenden zijn van harte welkom om aan te sluiten.


26 mei – Douwtrappen op Hemelvaartsdag

Door de coronamaatregelen kon de traditie een paar jaar niet doorgaan. Maar dit jaar is er weer douwtrappen op Hemelvaartsdag met een gezamenlijke kerkdienst in de Kijfhoekkerk in Zwijndrecht

U bent om 07:00 uur van harte welkom voor een prachtige natuurwandeling. Tegen 08:00 uur zijn we terug en genieten we van ons zelf meegebracht ontbijtpakketje rond de kerk en tuin van Jan en Metha van der Net. Voor koffie, thee en frisdrank en wat lekkers erbij zal worden gezorgd. Rond 09:00 is de gezamenlijke kerkdienst onder leiding van ds. Piet van Veldhuizen van De Ark.


Vakantiegeld Samen Delen, doet u weer mee?

In Hendrik-Ido-Ambacht willen we blijven delen met de mensen die geen financiële ruimte hebben om van de vakantieperiode te genieten.

Daarom organiseren we voor de vierde keer de actie:

Vakantiegeld Samen Delen

Als veel mensen een deel van hun vakantiegeld willen schenken, dan kunnen daar heel veel mensen die minder inkomen hebben blij mee worden gemaakt.

Vakantiegeld Samen Delen is een actie van de diaconieën van vijf Protestantse kerken in Hendrik-Ido-Ambacht.

Doe je weer mee? Tot 15 juni kun je jouw gift overmaken op:

 

NL93RABO0349768838

 

                                                           t.n.v. Diaconie Ned. Herv. Gem. o.v.v. VSD

 

Hartelijk dank namens alle mensen die zo op vakantie of dagjes uit kunnen.

Hartelijke groet van de stuurgroep VSD. Voor informatie zie: www.vakantiegeldsamendelenhia.nl

Gerrit Rijkens, grijkens@caiway.nl