Groene Kerk

De Open Hof wordt nu Groene Kerk genoemd en we zijn het ook!

Kerken kunnen zich aansluiten bij de Groene Kerk door een verzoek in te dienen. De Open Hof is geaccepteerd en als teken daarvan hangt er een bordje bij de ingang van de kerk. We hopen dat Ambacht een Fairtrade gemeente wordt en we zijn blij dat we het bordje Fairtrade al aan de kerk hebben kunnen bevestigen.

Groene Kerk zijn we eigenlijk al lang. Al vele jaren schenken we immers Fairtrade koffie. Al vele jaren zet onze gemeente zich in voor wie het minder hebben in deze wereld.

Toch denken we dat hernieuwde belangstelling voor duurzaamheid en eerlijk delen van belang is. Dat het goede doen voor elkaar, voor de samenleving en onze wereld vraagt om keuzes maken. Over die keuzes willen we met elkaar in gesprek. Wie mee wil denken in de werkgroep is van harte welkom. Stuur een email naar riakool@xs4all.nl

De werkgroep Groene Kerk bestaat uit, ds Antoinette van der Wel, Lex Figee, Wim Zuiderveld, Gerrit Rijkens, Anja van der Weijde en Ria Kool.