Vespers

In de veertigdagentijd is het traditie om vespers te houden.

Deze vespers worden geleid door de predikanten van De Ark en De Open Hof.

Steeds staat één thema centraal en zoeken we naar passende verbeeldingen. Een vesper duurt ongeveer een half uur. Na het psalmgebed en de bijbellezing is er stilte en sluiten we af met gebeden.