Toezeggingsformulier VVB

Administrateur VVB Gereformeerde Kerk

Schildmanstraat 72a
3342BS Hendrik Ido Ambacht
IBAN: NL11 INGB 0000 1891 66
BIC: INGBNL2A
@mail adres: vvb@deopenhof-hia.nl
RSIN nr. 002551937

Uw volledige IBAN invullen

* Bij automatische incasso zal de aangekruiste termijn van januari tegelijk met de termijn van februari worden geïncasseerd!

Alleen van toepassing bij keuze voor automatische incasso: ik geef toestemming aan Gereformeerde Kerk te Hendrik-Ido-Ambacht om het aangegeven aantal incasso-opdrachten te sturen naar mijn bank om het aangegeven bedrag van mijn rekening af te schrijven wegens VB Geref. Kerk en mijn bank om het aangegeven bedrag van mijn rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Gereformeerde Kerk te Hendrik-Ido-Ambacht.