30 November, bijeenkomst over het thema “geweld in jezelf”, aanvang 20.00 uur, De Hoeksteen te Zwijndrecht,

De laatste avond van vierkerken project is op donderdag 30 november om 20.00 uur in De Hoeksteen te Zwijndrecht. Dan zullen we met de predikanten spreken over ‘ geweld in je zelf’.