Startzondag: 18 september a.s.

Hoewel het pas juli is, worden er al volop plannen gesmeed voor de start van het komende kerkelijk seizoen. Het thema dat de PKN ons dit jaar heeft aangereikt is ‘Aan tafel!’. Daar kun je je heel wat bij voorstellen: een gezamenlijke maaltijd, gast aan tafel, de voedselbank, maar ook avondmaal, Bijbelse recepten en tafelgebed. Een tiental gemeenteleden is al druk bezig een mooi programma samen te stellen. We zullen in ieder geval een beroep doen op uw kook- en bakvaardigheid; daar hoort u nog meer van.

Behalve op de startzondag zelf zullen ook in de weken ervoor en in de weken erna activiteiten worden georganiseerd. Als u nog een leuk idee hebt voor een activiteit in het kader van ons jaarthema, laat het ons dan alsjeblieft weten.

En … we hebben veel lege jampotten nodig, dus begint u alvast te sparen!

Houdt de volgende nieuwsbrieven in de gaten voor meer informatie.

Ds. Antoinette van der Wel (dsavdwel@deopenhof-hia.nl)

Chris Meijer (cjmeijer50@gmail.com)