Ga Mee! Zondag 30 juni Emmaüswandeling in het Waalbos.

Na de kerkdienst en het koffiedrinken gebruiken we in de hal onze zelf meegebrachte lunch. Daarna, rond 12.15 uur, vertrekken we naar het Waalbos, waar we gaan wandelen. We rijden met elkaar mee. De Emmaüswandeling herinnert aan het verhaal van de Emmaüsgangers. Waar mensen met elkaar in gesprek zijn, of samen in de stilte, zou het zomaar kunnen gebeuren dat de Ander een stukje met je oploopt. De lengte van de wandeling bepalen de deelnemers onderling. We sluiten om 13.45 uur af met een kopje koffie of thee met …. (voor eigen rekening) bij het bezoekerscentrum De IJsvogel. Opgeven op de lijst in de hal van De Open Hof of bij Jacqueline Meijer,
meijer.jacqueline@gmail.com / tel.nr. 06 13377490. Graag erbij vermelden of u een auto ter beschikking heeft.

Deze activiteit vormt de afsluiting van het jaarthema 2023-2024.

Gaat u mee?

Namens Cluster Inspiratie, Antoinette, Lida, Jacqueline