Lintje voor gemeentelid Ria Kool

Nietsvermoedend meldde Ria Kool zich op 26 april jl. op het gemeentehuis voor een zgn. afspraak met de wethouder over de verbinding kerk en gemeente.

De verrassing was compleet toen Ria  in de raadszaal een fors aantal bekenden zag en het duidelijk werd dat zij samen met nog drie andere inwoners van ons dorp werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. In de toespraak van burgemeester Jan Heijkoop werd  ingegaan op de verdienste van Ria voor de Ambachtse samenleving.  Het aantal en de diversiteit van vrijwilligerswerkzaamheden in De Open Hof noemde hij indrukwekkend . Tevens noemde hij haar activiteiten die een verbinding leggen tussen kerk en maatschappij en roemde  haar tomeloze inzet in de politiek voor minderbedeelden.

Hierna beschreef Chris Meijer in zijn toespraak de concrete activiteiten die Ria heeft verricht in onze kerk zoals o.a. ouderling, voorzitter vorming en toerusting, lid beroepingscommissie predikant, organisatie zaterdagavondcafé, groene kerk, startweek, kinderkerstfeest en schoonmaakactie wijk.

Dat het de koning heeft behaagd om Ria de koninklijke onderscheiding toe te kennen heeft ons niet verrast. Zeer verdiend en van harte gefeliciteerd.

Ad Dogger