Open Huis in de Hofkamer, 12 mei 15.00 – 17.00 uur

Op vrijdag 12 mei is er weer Open Huis.

Iedereen is van harte welkom.

De Hofkamer is open van 15.00 tot 17.00 uur.

Dan alvast een vooraankondiging: op 9 juni willen we weer met elkaar eten. Na de succesvolle Syrische maaltijd hebben we nu gekozen voor een BBQ. Deze wordt verzorgd door Adrie en Bert en Gonda en Teus. Op 12 mei kunt u zich hiervoor al opgeven via de intekenlijst die ligt in de hal van de kerk.

Namens het Open Huis-team,

Hans en Ria, Jan en Ellie 06-10616343.